Artikel

Wat moet er op een typeplaatje staan?

Nalevingsdeskundige Ferry Vermeulen legt uit

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht.

Typeplaatje conform Machinerichtlijn

Daarnaast moet conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG, op elke machine zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht:

  • de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens
    gemachtigde;
  • de aanduiding van de machine;
  • de CE-markering;
  • de serie- of typeaanduiding;
  • het serienummer, voor zover toegekend;
  • het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is afgerond.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Mag ik als verkoper mijn gegevens ook op het product zetten?

De richtlijnen schrijven voor dat alleen de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde, gegevens op het product mag zetten.…

Wat moet er precies op mijn product komen te staan wanneer deze gecertificeerd is?

Het CE merkteken moet door de fabrikant of door diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger worden aangebracht, met in…

Wat is een typeplaatje/gegevensplaat?

In het algemeen moet het CE merkteken op het product of op de gegevensplaat van het product worden aangebracht. Daarnaast…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.