E-commerce

Services voor alle Amazon and Bol. partners

Sinds de nieuwe Verordening 2019/1020 in werking is getreden, zijn de gevolgen voornamelijk merkbaar voor handelaars die via E-commerce platformen verkopen. De nieuwe EU-verordening is bedoeld om het toezicht op de Europese interne markt te versterken. Sinds 16 juli 2021, eisen E-commerce platformen dat er een Europese verantwoordelijke partij is, zodat zij de verantwoording niet hoeven te nemen. Ons team van experts kan ervoor zorgen dat u de juiste documenten bezit om te (blijven) verkopen op deze platformen binnen Europa.

E-Commerce
E-commerce

Vertrouw ons om toegang te krijgen tot Bol.com, Amazon en andere platforms

E-commerce

Als verkoper via E-commerce platformen heeft u vaak te maken met een Chinese leverancier. Waar voorheen de verantwoordelijkheden omtrent CE markering nog bij deze leverancier lag, liggen deze nu bij een Europese marktdeelnemer. Omdat de E-commerce platformen ook als Europese marktdeelnemer worden gezien, eisen zij vrijwel altijd dat er een andere Europese marktdeelnemer deze verantwoordelijkheden op zich neemt. Dit kan een Importeur zijn, of een private labeller die op de verpakking/verklaring dient te staan.

Onder ‘marktdeelnemer’ wordt verstaan:

 1. Een in de Unie gevestigde fabrikant (ook private label).
 2. Een importeur, wanneer de fabrikant niet in de Unie is gevestigd.
 3. Een gemachtigde die over een schriftelijk mandaat van de fabrikant beschikt waarin de gemachtigde wordt aangewezen om de vermelde taken namens de fabrikant te verrichten.
 4. Een in de Unie gevestigde fulfilmentdienstverlener met betrekking tot de door deze dienstverlener behandelde producten, wanneer geen andere marktdeelnemer als bedoeld onder 1), 2) en 3) in de Unie gevestigd is.

Uitdagingen bij online verkoop

Waar u voorheen nog als reseller uw producten op de verschillende E-commerce platformen, zoals bol.com, Amazon en Ali-Express, kon aanbieden, kan dat nu niet meer zonder een EU-gevestigde marktdeelnemer. Ondanks dat deze platformen een in de Unie-gevestigde fulfilmentdienstverlener zijn, willen zij de bijbehorende verantwoordelijkheden niet dragen. Daardoor loopt men tegen de volgende uitdagingen aan:

 • Omdat de E-commerce platformen eisen dat een Europese marktdeelnemer de verantwoordelijkheden op zich neemt, moet u de rol van importeur of private labeller op u nemen.
 • Er voor dient te worden gezorgd dat de Technische Documentatie van het product aantoont dat het product voldoet aan de Europese wetgeving.
 • Daarnaast moet de Verklaring van Overeenstemming/verpakking uw eigen naam dragen.

Omdat er veelal samengewerkt wordt met de Chinese leverancier, is het lastig om de technische documentatie compleet op orde te krijgen, onze experts kunnen hier in ondersteunen.

Hoe Certification Experts u kan helpen

Als Importeur of Private Labeller heeft u de verplichting om er zeker van te zijn dat uw product veilig is en geen risico vormt voor de consument of eindgebruiker. Dit moet u kunnen aantonen en u heeft daarom toegang nodig tot de Technische Documentatie van de producent. Op basis van de aangeleverde documentatie, kunnen wij vervolgens de volgende diensten aanbieden:

 • Vaststellen van de van toepassing zijnde Richtlijnen en/of Verordeningen
 • Vaststellen van de van toepassing zijnde (geharmoniseerde) normen
 • Evluatie van de beschikbare documentatie
 • Verificatie van de aangeleverde documentatie
 • Opstellen van bevindingen
 • Bieden van advies en aanbevelingen
 • Eenmalig contact opnemen met de Chinese Leverancier
 • Opstellen format van Verklaring van Overeenstemming

Certification Experts heeft ook ervaring met het opstellen van een Private Label Contract tussen u en de Leverancier om de verantwoordelijkheden en verplichtingen voor beide partijen vast te leggen.

Mochten er non-conformiteiten worden aangetroffen tijdens het gehele proces, kunnen wij u ook helpen. Samen zoeken we naar oplossingen, en kunnen wij benodigde documenten opstellen, testen uitvoeren of contact opnemen met de leverancier bijvoorbeeld.

Met E-commerce platformen als bol.com en Amazon hebben wij veel ervaring en zijn wij in staat om u van begin tot eind te begeleiden en adviseren.

De betrouwbare Bol. & Amazon partner

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden die u nodig zou kunnen hebben!

Testimonials

Ontdek onze Succesverhalen

Alfa Wassermann

Kurt Spiegel Engineer Manager
Certification Experts is al meer dan 10 jaar onze partner, en de relatie is uitstekend. De persoonlijke ontmoetingen zijn echt belangrijk en besparen ons veel tijd!

Confocal.nl

Peter Drent CEO
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de service en kwaliteit van het werk van Certification Experts. Ik ben zeker van plan om met hen samen te werken voor toekomstige projecten!

Bondtech Corporation

Elsa Brown President
Gedurende meer dan 15 jaar heeft Bondtech het genoegen gehad om samen te werken met Certification Experts voor CE-markering in Europa en UKCA-markering voor het Verenigd Koninkrijk. Hun professionaliteit, snelle reacties en nauwgezette aandacht voor detail hebben indruk op ons gemaakt. Hun op maat gemaakte begeleiding en grondige beoordeling van onze specificaties waarborgden naleving van CE-richtlijnen. Naast het begeleiden van het conformiteitsbeoordelingsproces fungeren ze ook als onze Authorised Representative. We raden Certification Experts ten zeerste aan vanwege hun expertise en persoonlijke service. Ze hebben niet alleen onze certificeringen veiliggesteld, maar hebben ons ook onschatbare ondersteuning geboden.

De betrouwbare Bol. & Amazon partner