Construction Products Regulation 2013 (Bouwproductenverordening 2013)

Gepubliceerd in: Bouwproducten, CE Markering
Gepubliceerd op: 22 oktober 2013

Construction Products Regulation (CPR) – Verordening Bouwproducten (CPR)

De inwerkingtreding van de Construction Products Regulation (CPR) verandert de manier waarop fabrikanten, importeurs en distributeurs bouwproducten certificeren. Vanaf 1 juli 2013 moeten alle bouwproducten die zijn vervaardigd volgens een geharmoniseerde Europese norm of een Europese technische beoordeling, voorzien zijn van een afbeelding van het CE-markering en vergezeld gaan van een Prestatieverklaring. De CPR behandelt de volgende aspecten van productveiligheid.

  • Mechanische weerstand en stabiliteit
  • Veiligheid in geval van brand
  • Hygiëne, gezondheid en milieu
  • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  • Bescherming tegen geluid
  • Energiezuinigheid en warmtebehoud
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen
Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Verplichtingen van de fabrikant

Voor het doel van de CPR zijn fabrikanten natuurlijke of rechtspersonen die een bouwproduct produceren of laten ontwerpen of produceren, en dat product onder hun eigen naam of handelsmerk op de markt brengen. Elke fabrikant van een bouwproduct dat wordt gedekt door een geharmoniseerde norm moet een Prestatieverklaring opstellen. Deze verklaring moet informatie bevatten over de prestaties van het product met betrekking tot de essentiële kenmerken en is gebaseerd op de technische documentatie van het product. Door de Prestatieverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich voor de conformiteit van de bouwproducten met elk niveau of klasse van prestaties dat is verklaard. Het is daarom essentieel dat het aangegeven niveau en de klasse van prestaties nauwkeurig zijn. Nadat opgesteld, kan de fabrikant de Prestatieverklaring beschikbaar stellen in papieren of elektronische vorm; echter, als de ontvanger erom vraagt, moet een papieren kopie worden verstrekt. Onder bepaalde voorwaarden kan een fabrikant de Prestatieverklaring ook beschikbaar stellen via een website.

In tegenstelling tot een Prestatieverklaring moet een CE-markering zichtbaar en leesbaar op het product worden aangebracht, gevolgd door een type-, batch- of serienummer. Waar het niet mogelijk is om de CE-markering op het product aan te brengen, moet deze worden aangebracht op de verpakking of bijgevoegde documenten. De CE-markering moet worden aangebracht voordat het product op de markt wordt gebracht.

Naast het opstellen van een Prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering, moeten fabrikanten ervoor zorgen dat het product wordt vergezeld van instructies en veiligheidsinformatie in een taal bepaald door de betreffende lidstaat die gemakkelijk begrepen kan worden door gebruikers. Bovendien moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de serieproductielijn de verklaarde prestaties handhaaft door regelmatige inspectie en steekproeftests.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.