Gebruik van nikkel toegestaan in speelgoed

Gepubliceerd op: 20 maart 2018

De Speelgoedveiligheidsrichtlijn (2009/48/EG) stelt brede criteria vast voor stoffen die zijn geclassificeerd als carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR). Speelgoed, onderdelen van speelgoed of micro-structureel onderscheidbare delen van speelgoed mogen geen CMR-stoffen van categorie 2 bevatten, tenzij deze stoffen aanwezig zijn in concentraties gelijk aan of lager dan de gespecificeerde niveaus voor de classificatie van mengsels waarin ze als CMR’s voorkomen, ontoegankelijk zijn voor kinderen of hun gebruik is geautoriseerd.

Appendix A van Bijlage II – Nikkel

Appendix A van Bijlage II van de Speelgoedrichtlijn bepaalt dat de Europese Commissie het gebruik van CMR-stoffen van categorie 2 in speelgoed kan autoriseren:

  • het gebruik van de stof door het wetenschappelijk comité is beoordeeld en, in het bijzonder in het licht van blootstelling, veilig is bevonden, en
  • het gebruik van de stof in consumentenartikelen niet verboden is op grond van de REACH verordening.

Appendix A van bijlage II in de speelgoedrichtlijn (Richtlijn 2009/48/EG) bevat de lijst van CMR-stoffen en het toegestane gebruik.

Nikkel is een metaal en wordt gebruikt in speelgoed vanwege zijn corrosieweerstand en hoge elektrische geleidbaarheid (vooral voor model spoorwegen en batterijcontacten). Zolang er geen specifieke voorschriften van nikkel aanwezig is speelgoed in een concentratie gelijk aan of kleiner dan 1% verplicht.

Elektrisch Speelgoed

De EuropeseCommissie heeft besloten nikkel tests voor elektrisch speelgoed vrijstellen. De grenswaarde van nikkel blijven echter ongewijzigd, dit om kinderen tegen sensibilisatie en toxiciteit inslikken beschermen.

Om de gevolgen voor de gezondheid van de aanwezigheid van nikkel in elektrisch speelgoed te beoordelen heeft de Commissie advies gevraagd aan het Wetenschappelijk Comite voor gezondheids-en milieurisico’s (SCHER). n zijn advies heeft het SCHER aangegeven, dat er bij blootstelling aan nikkel door omgang met speelgoed geen risico op tumorvorming bestaat. En dat er tevens een zeer lage potentiële blootstelling aan nikkel vrijkomt door orale inname en dermale opname. Kortom de SCHER verwacht geen gezondheidseffecten.

Om deze reden wordt nikkel met de nieuwe Richtlijn 2014/84/EU toegestaan:

  • in speelgoed en onderdelen van speelgoed in roestvrij staal en
  • in onderdelen van speelgoed voor de geleiding van elektriciteit.
Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.