Gebruik van nikkel toegestaan in speelgoed

Gebruik van nikkel toegestaan ​​in speelgoed

De EuropeseCommissie heeft besloten nikkel tests voor elektrisch speelgoed vrijstellen. De grenswaarde van nikkel blijven echter ongewijzigd, dit om kinderen tegen sensibilisatie  en toxiciteit inslikken beschermen.

De Europese Commissie mag het gebruik van CMR-stoffen van categorie 2 in speelgoed toestaan wanneer:

  • het gebruik van de stof door het wetenschappelijk comité is beoordeeld en, in het bijzonder in het licht van blootstelling, veilig is bevonden, en
  • het gebruik van de stof in consumentenartikelen niet verboden is op grond van de REACH verordening.

Bijlage A van bijlage II in de speelgoedrichtlijn (Richtlijn 2009/48/EG) bevat de lijst van CMR-stoffen en het toegestane gebruik.

Nikkel is een metaal en wordt gebruikt in speelgoed vanwege zijn corrosieweerstand en hoge elektrische geleidbaarheid (vooral voor model spoorwegen en batterijcontacten). Zolang er geen specifieke voorschriften van nikkel aanwezig is speelgoed in een concentratie gelijk aan of kleiner dan 1% verplicht.

Om de gevolgen voor de gezondheid van de aanwezigheid van nikkel in elektrisch speelgoed te beoordelen heeft de Commissie advies gevraagd aan het Wetenschappelijk Comite voor gezondheids-en milieurisico’s (SCHER). In zijn advies heeft het SCHER aangegeven, dat er bij blootstelling aan nikkel door omgang met speelgoed geen risico op tumorvorming bestaat. En dat er tevens een zeer lage potentiële blootstelling aan nikkel vrijkomt door orale inname en dermale opname. Kortom de SCHER verwacht geen gezondheidseffecten.

Om deze reden wordt nikkel met de nieuwe Richtlijn 2014/84/EU toegestaan:

  • in speelgoed en onderdelen van speelgoed in roestvrij staal en
  • in onderdelen van speelgoed voor de geleiding van elektriciteit.

Wilt u meer weten over de toegestane gebruik van Nikkel in speelgoed en/of wilt u advies omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met de technisch juridische afdeling van Certification Experts te bereiken op technical.and.legal@certification-experts.com of via 0294 – 48 33 55.