Nieuwe NEN 5509 Gebruikershandleiding

 

Een nieuwe versie van de NEN 5509: Gebruikershandleiding is recent gepubliceerd. Een duidelijk en goed geschreven gebruikershandleiding is een essentieël onderdeel van de veiligheids- en gezondsheidseisen volgens Europese productwetgeving.


Voor wie
NEN 5509 is met name bedoeld voor fabrikanten, schrijvers, technisch illustratoren, ontwerpers en technici die verantwoordelijk zijn of betrokken zijn bij het maken van een gebruikershandleiding.  

De norm biedt een duidelijk overzicht van de eisen voor het opstellen van een goede handleiding, en geeft criteria voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers.

Overzicht aanpassingen
• Geeft een strakkere hoofdstukindeling en illustraties waardoor het voor schrijvers makkelijker is een goede handleiding op te stellen.
• Ook is meer verband gelegd met machineveiligheid en de risico’s van het gebruik van machines.
• De scope van de nieuwe norm is aangepast zodat het ook rekening houdt met nieuwe
informatietechnieken, digitalisering en internet.

Waarom is de NEN 5509 belangrijk?
De gebruikershandleiding (NEN 5509) is in de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, die op het desbetreffende product van toepassing zijn.

Daarnaast speelt de presentatie van een product, de gebruikershandleiding daaronder begrepen, een essentiële rol bij de vraag of dat product de veiligheid biedt die een gebruiker daarvan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Over ons
Wij zijn experts op het gebied van product veiligheid en alles wat daar bij komt kijken, dus ook gebruikershandleidingen. Wij kunnen u ondersteunen van A tot Z bij het maken van uw gebruikershandleiding.