Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) EU 2016/425

Gepubliceerd op: 8 september 2016

PBM-verordening

Nieuw Geïmplementeerde Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) EU 2016/425 Implementatiedata Op 9 maart 2016 werd de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) EU 2016/425 goedgekeurd en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Gedurende een overgangsperiode van twee jaar zal deze verordening de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG vervangen. Deze richtlijn wordt met ingang van 21 april 2018 ingetrokken en de nieuw geïmplementeerde Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen EU 2016/425 treedt in werking op 21 mei 2018.

Toepassingsgebied

De basisomvang van de verordening, uitrusting die is ontworpen en vervaardigd om te worden gedragen of vastgehouden door een persoon ter bescherming tegen een of meer risico’s voor de gezondheid of veiligheid van die persoon, blijft hetzelfde, maar bevat de volgende inbegrepen punten:

  • Verwisselbare componenten die essentieel zijn voor de beschermende functie van de PBM.
  • Verbindingsystemen voor PBM die niet worden vastgehouden of gedragen door een persoon, die zijn ontworpen om dat materiaal aan te sluiten op een extern apparaat of op een betrouwbaar verankeringspunt, die niet zijn ontworpen om permanent te worden bevestigd en die geen bevestigingswerk vereisen voor gebruik.

Technische Documentatie

De Technische Documentatie is opnieuw gespecificeerd in de nieuwe Verordening, voor de middelen die door de fabrikant worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de PBM voldoet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

De Technische Documentatie moet alle relevante documentatie omvatten, waaronder een beschrijving van de PBM, het beoogde gebruik, een beoordeling van de risico’s, een lijst van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, de ontwerpspecificaties, niveaus van beschermingsklasse, gebruikte materialen, de (geharmoniseerde) normen die zijn gebruikt, de ontwerpberekeningen, de testresultaten, het bewijs van het interne productiecontrolesysteem, de instructies van de fabrikant, de relevante informatie voor de gebruiker, een kopie van de EU-verklaring van conformiteit en passende certificaten.

Product classificatie

Evident differences between the repealed PPE Directive and newly implemented PPE Regulation is that clothing intended for private use with reflective or fluorescent elements included for reasons of design or decoration does not fall under the PPE Regulation and is, therefore, not covered by this Regulation.

Een duidelijk verschil tussen de ingetrokken PBM-richtlijn en de nieuw geïmplementeerde PBM-verordening is dat kleding bedoeld voor privégebruik met reflecterende of fluorescerende elementen die zijn opgenomen om redenen van ontwerp of decoratie niet onder de PBM-verordening valt en daarom niet wordt gedekt door deze verordening.

Producten zoals ovenhandschoenen en vergelijkbare producten vallen wel binnen de reikwijdte van deze verordening.
Verder zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de categorieën van de PBM in de verordening. Bijvoorbeeld, producten zoals preventieproducten voor verdrinking, schade veroorzaakt door kettingzagen, hoge drukstralen, en preventie van schade door kogels, messen en overmatig lawaai worden opgewaardeerd naar strengere categorieën. Dit betekent dat ze voortdurend toezicht vereisen.

Algemene informatie

The new Regulation contains clear legal requirements for importers, distributers and the supply chain. De nieuwe verordening bevat duidelijke wettelijke vereisten voor importeurs, distributeurs en de toeleveringsketen.

Bovendien bepaalt de nieuwe verordening dat de fabrikant ervoor moet zorgen dat PBM vergezeld gaat van een kopie van de EU-verklaring van conformiteit of van het internetadres waar de EU-verklaring van conformiteit kan worden geraadpleegd, om de markttoezichthoudende autoriteiten gemakkelijke toegang tot de EU-verklaring van conformiteit te bieden.

De EU-typeverklaring (voorheen EC-typecertificaat genoemd) is nu geldig voor een periode van 5 jaar. Verder is het nu de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de Aangemelde Instantie te verzoeken de EU-typeverklaring te verifiëren in geval van wijzigingen aan het product, een verandering in het beoogde gebruik van het product, wijzigingen in de (geharmoniseerde) norm(en) of wanneer de verklaring verloopt.

Hoe kan Certification Experts helpen?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen met onze experts. U kunt contact met ons opnemen via de volgende methoden:

Onze experts zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij Europese productwetgeving. Wij bieden onze expertise aan ontwerpers, fabrikanten, exporteurs, importeurs, distributeurs en diverse andere organisaties en individuen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle vereisten voor naleving van de wetgeving van de Europese Unie inzake producten, internationale voorschriften en regelgevende aangelegenheden.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.