Rapex System – Snelle melding binnen Europa van gevaarlijk consumentenproducten

Gepubliceerd in: Algemeen
Gepubliceerd op: 22 oktober 2023
Rapex System


Ongeveer 2000 meldingen worden op jaarbasis ontvangen door het EU- systeem voor snelle melding van gevaarlijke producten( RAPEX ) om zo de nationale autoriteiten en EU burgers te waarschuwen over potentiele gevaarlijke producten. Deze worden dan uit de markt gehaald om veiligheid te waarborgen. Sinds de oprichting van RAPEX in 2003 is gebleken dat het een uitstekend systeem is dat gevaarlijke producten ( voedings middelen uitgesloten) sneller opspoort en eerdere uit de EU- markt haalt.

Producten die een gevaar vormen voor de consument worden uit de EU verwijderd om een ​​veiliger interne markt te waarborgen. Kleding en speelgoed blijken de twee meeste productcategorieën te zijn waarvoor corrigerende maatregelen moest worden genomen als gevolg van chemische risico’s, het risico van wurging , letsel risico’s en verstikking. Bedrijven moeten zich er van bewust zijn dat er rekening dient gehouden te worden omtrent de risico factor van een product om zo het terugroepen van producten te voorkomen.

“Wij kunnen ervoor zorgen dat uw product aan de veiligheids eisen voldoet om te worden verkocht op de Europese markt”


Producten dat op de EU – markt worden gebracht moeten voldoen aan de relevante wetgeving. De 4 ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de producten zijn:

De fabrikant is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product , terwijl de andere ondernemers verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de veiligheidseisen van producten die worden verkocht in Europa.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.