Alles over de CE Keurmerk

Gepubliceerd in: CE Markering
Gepubliceerd op: 3 juli 2017

Wat is een CE Keurmerk? 

Een CE Keurmerk dient  op het product gezet te worden als teken van goedkeuring en veiligheid. Alle producten met een CE keurmerk hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Producten die niet in overeenstemming zijn met bijbehorende richtlijnen en geen CE-markering hebben, mogen niet binnen de EER verhandeld worden.

De CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wet. Daarom is de CE Keurmerk ook verplicht in tegenstelling tot bijvoorbeeld GS Mark in Duitsland, of de KEMA keurmerk in Nederland.

Dient mijn product voorzien te zijn van een CE Keurmerk?

Tal van producten dienen CE gekeurd te worden. Om aan te tonen of uw product een CE Keurmerk moet krijgen, moet eerst worden vastgesteld aan welke eisen uw product dient te voldoen. De technische juristen van Certification Experts kunnen voor u makkelijk vaststellen welke richtlijn(en) op uw product van toepassing zijn. In de richtlijnen wordt het toepassingsgebied van de richtlijn beschreven.

Wij kunnen op grond van technische documentatie heel snel vaststellen of uw product moet voorzien zijn van een CE Keurmerk én aan welke richtlijn(en) uw product moet voldoen.

Indien u geen technische documentatie tot uw beschikking hebt, kunnen wij tevens op grond van foto’s, algemene productinformatie, test rapportages en overige algemene documentatie precies vaststellen welke richtlijnen op uw product van toepassing zijn.

Wat kost een CE Keurmerk?

De kosten voor een CE Keurmerk hangt sterk af van het product. Een simpele huishoudelijk apparaat is simpelweg goedkoper dan het CE markeren van ingewikkelde en complexe installaties zoals een windmolen. Wij kijken samen met u naar het product en stellen vervolgens vast welke Europese wetgeving van toepassing is, welke conformiteitsroute gevolgd moet worden en wat de kosten van de certificering zullen zijn.

Voor een snelle afwikkeling van uw aanvraag verzoeken wij de volgende documentatie van uw product:

  1. Een foto van het desbetreffende product dat gecertificeerd dient te worden;
  2. Een algemene omschrijving van het beoogd gebruik;
  3. Algemene technische specificaties van het product;
  4. Indien beschikbaar, test rapporten en certificaten en overige relevante documenten.
Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.