Bekendmaking nieuwe normen Machinerichtlijn

Om de veiligheid van machines te verzekeren zijn in Machinerichtlijn 2006/42/EG daarvoor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vastgesteld. Deze richtlijn legt slechts algemeen geldende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast, die voor bepaalde categorieën machines worden aangevuld met een reeks meer specifieke eisen. Om fabrikanten te helpen aan te tonen dat is voldaan aan de essentiële eisen, zijn op communautair niveau geharmoniseerde normen vastgesteld. In het Publicatieblad van de Europese Unie (Publicatieblad reeks C61:2012) heeft de Europese Commissie titels en referentienummers bekend gemaakt van geharmoniseerde normen in het kader van deze richtlijn.

Om op nationaal niveau uitvoering aan de richtlijn te geven publiceren de besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) de nationale referenties van de geharmoniseerde normen, zoals bedoeld in artikel 4 van het Warenwetbesluit machines.

De bekendmaking van 16 maart 2012/Nr. 200642EG8, gedaan namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betreft onder andere NEN-normen die betrekking hebben op:

  • NEN-EN 1570-1:2011 Veiligheidseisen voor heftafels – Deel 1;
  • NEN-EN-ISO 3450:2011 Grondverzetmachines – Remsystemen van machines met rubberbanden;
  • NEN-EN-ISO 11148-2:2011 Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen;
  • NEN-EN-ISO 11680-1:2011 Bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproeving voor aangedreven boomzagen – Deel 1.

Deze bekendmaking geldt als een aanvulling op de publicatie Staatscourant nr. 22560 van 15 december 2011.