Bijgewerkt lijst van geharmoniseerde normen onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU

Gepubliceerd op: 30 september 2022

Op 19 septemer 2022 werd een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie voor de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de ingetrokken EMC richtlijn 2004/108/EG en 89/336/EEG.

Fabrikanten en importeurs die de normen hebben toegepast ter naleving van Richtlijn 2004/108/EG moeten ervoor zorgen dat, indien van toepassing, hun producten voldoen op basis van de nieuwe normen. De Europese fabrikant of importeur is direct verantwoordelijk voor apparatuur dat onder de eisen van de EMC-Richtlijn 2014/30/EU vallen.

Controleer of een van de (nieuwe) normen in de aangegeven lijst betrekking heeft op uw product, om de nodige stappen te ondernemen om uw producten opnieuw te evalueren volgens de bijgewerkte normen en uw Verklaring van Overeenstemming te herzien. Met dit document verklaart de fabrikant of importeur dat het product voldoet aan de eisen van de relevante Europese Nieuwe Aanpak Richtlijn.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.