Europese Ecodesign

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023

Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten te beperken. Het houdt rekening met alle fases in de levenscyclus, van grondstofwinning tot het moment dat het product wordt verwijderden opnieuw wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Ecodesign kan lijden tot vermindering van energieverbruik.

Voor welke producten geldt het?

Via de Europes Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG, kan de Commissie eisen stellen voor het ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten. Op basis van productstudies zijn voor verschillende productgroepen regels vastgesteld. daarin. Specifieke milieu-criteria worden vastgesteld per productcategorie. Hierbij gaat het om specifieke producten die worden verkocht voor meer dan 200.000 eenheden per jaar in de EU, en dus een grote impact hebben op het milieu.

Twee van de onder de uitvoeringsmaatregelen vallende productgroepen zijn:

  • Lokale verwarmingstoestellen
  • Waterverwarmers

De ecologische ontwerpeisen voor lokale ruimteverwarmers worden bestreken door Verordening (EU) Nr. 813/2013. 813/2013.

De ecologische ontwerpeisen voor waterverwarmers worden bestreken door Verordening (EU) Nr. 813/2013. 814/2013.

Metingen; geharmoniseerde Europese normen

Om te voldoen aan de eisen van het ecologisch ontwerp, moeten metingen worden verricht op basis van de geharmoniseerde Europese normen of andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methoden.

Omdat er in het kader van Ecodesign verordening geen geharmoniseerde normen bestaan ​​voor lokale ruimteverwarmers heeft de Europese Commissie zogenaamde overgangsmeet -en- berekeningsmethoden gepubliceerd. Het doel is uiteindelijk om deze overgang metingen te vervangen door geharmoniseerde normen.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.