CE Markering voor Branddeuren

Dit artikel biedt essentiële informatie voor fabrikanten, importeurs en exporteurs van branddeuren. Om branddeuren te voorzien van de CE-markering moet er worden voldaan aan de voorschriften en vereisten van de Europese Unie. Een branddeur dient te voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de norm EN 16034, dit is een geharmoniseerde norm onder de Bouwproducten Verordening (EU) 305/2011. In 2015 kondigde het Publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) aan dat EN 16034 vanaf 2016 zou worden ingesteld als een geharmoniseerde norm.

Belangrijke Data:

Voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, is de CE-markering het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen. Dit houdt in dat op het moment dat een product onder een geharmoniseerde norm binnen de Bouwproducten Verordening valt, CE-markering verplicht wordt.

Voorheen was CE-markering op deuren geen verplichting, en kon er voor de beoordeling van deursets gebruik gemaakt worden van nationale normen. In 2016 was de invoering van de geharmoniseerde norm EN 16034 en werd deze van kracht. Hierdoor ontstonden Europese vereisten, gerelateerd aan de Bouwproductenverordening (EU) 305/2011. Een Europese verordening heeft directe en rechtstreekse werking binnen de lidstaten en de voorrang van het Europese recht op het nationale recht is absoluut. Vanaf 2016 volgde een transitieperiode (overgangsfase) zodat marktdeelnemers de tijd kregen om te kunnen voldoen aan de vereisten zoals beschreven in EN 16034 en daarbij behorende dossier op te maken en natuurlijk bij vaststelling van de conformiteit de CE-markering aan te brengen. Certification Experts ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van CE-certificering voor hun branddeuren.

  • 2016: Implementatie van Europese geharmoniseerde norm (EN 16034) met als gevolg CE- markering van kracht.
  • 2019: CE-markering werd verplicht (einde van de overgangsfase).

Norm EN 16034

De norm EN 16034 voor branddeuren heeft de volgende titel: ‘Loopdeuren, industriële, commerciële, garagedeuren en raamdeuren – productnorm, prestatiekenmerken – Kenmerken op het gebied van brand- en/of rookweerstand.’

De CE-markeringstestprocedure, gebaseerd op EN 16034, voor deursets omvat de volgende essentiële elementen: brandweerstand, rookbeheersing en zelfsluitendheid. Andere kenmerken voor branddeursets, zoals geluidsprestaties of thermische prestaties, moeten worden bepaald op basis van NEN-EN 14351-1 voor buitendeursets of prEN 14351-2 voor binnendeursets.

CE-markering voor deuren


Certification Experts ondersteunt bedrijven bij het verkrijgen van CE-certificering voor hun branddeuren. Onze expertise omvat het begeleiden van het test- en certificeringsproces, om ervoor te zorgen dat uw product voldoet aan alle essentiële vereisten van Europese wetgeving. We handhaven een hoge kwaliteitsstandaard gedurende het hele proces.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot onze dienstverlening, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.