In welke taal moet de Verklaring van Overeenstemming worden opgesteld?

De Verklaring van Overeenstemming (DoC) moet worden opgesteld in een van de officiële talen van de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER). De specifieke taal waarin de Verklaring van Overeenstemming moet worden opgesteld, is afhankelijk van de specifieke voorschriften van het land waar het product op de markt wordt gebracht. In de EU en de EER zijn over het algemeen de officiële talen van elk lidstaat acceptabel voor de Verklaring van Overeenstemming.

Houd er rekening mee dat de Verklaring van Overeenstemming leesbaar moet zijn voor de eindgebruiker. Daarom is het belangrijk om, bij het opstellen van de Verklaring van Overeenstemming, rekening te houden met de officieel aanvaarde talen van het land waar het product in gebruik wordt genomen. Het Engels wordt vaak geaccepteerd als een gemeenschappelijke taal voor documentatie, zelfs in landen waar het niet de officiële taal is. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor internationale handel en om de documentatie toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Neem contact met ons op als u de taalvereisten voor uw specifieke product en markt wilt bevestigen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.