Indien al mijn componenten (onderdelen) in mijn product gecertificeerd zijn, heb ik dan nog steeds de CE-markering nodig?

Ja, zelfs als alle afzonderlijke componenten van uw product gecertificeerd zijn, betekent dit niet dat het volledige product vrijgesteld is van de verplichting tot CE-markering. De CE-Markering wordt over het algemeen aangebracht op afgewerkte (eind)producten en niet zo zeer op individuele componenten.

CE-Markering op een afgewerkt (eind)product.

CE-Markering geeft aan dat het gehele (eind)product voldoet aan de vereisten van Europese Unie, beschreven in de verordening(en), richtlijn(en) en normen, waarin componenten, het samengesteld geheel, veiligheid en het beoogd gebruik in acht worden genomen. Het zorgt ervoor dat het uiteindelijke product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen die van toepassing zijn op die productcategorie binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Conclusie

Gecertificeerde onderdelen spelen een belangrijke rol bij het bereiken van conformiteit, maar het gehele product moet worden beoordeeld en gevalideerd om te waarborgen dat het in overeenstemming is met de specifieke EU-richtlijnen en regelgeving die relevant zijn voor de productcategorie. Daarom dient u de CE-Markering op het eindproduct aan te brengen. De Technische Documentatie van het product en de EG-Verklaring van Overeenstemming/EU-Conformiteitsverklaring moeten de algehele naleving van de toepasselijke EU-richtlijnen, verordeningen en normen illustreren.

Gecertificeerde onderdelen kunnen dienen als een basis voor het CE-markeringproces, waardoor de kans op succes bij de conformiteitsbeoordeling wordt vergroot. Onze experts staan klaar om het CE-markeringproces te vergemakkelijken . Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor hulp.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.