Artikel

Wat is de precieze taak van een gemachtigde vertegenwoordiger?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De taken die volgens de richtlijnen aan de gemachtigde vertegenwoordiger kunnen worden gedelegeerd, zijn van administratieve aard. Afhankelijk van conformiteitsbeoordelingsprocedure en de richtlijn in kwestie kan de gemachtigde vertegenwoordiger bijvoorbeeld opdracht krijgen te garanderen en te verklaren dat het product aan de essentiële eisen voldoet, het product te voorzien van CE merkteken en indien nodig het nummer van de Aangemelde Instantie, de EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen en te tekenen of de verklaring en de technische documentatie beschikbaar te stellen voor de nationale toezichthoudende autoriteiten.
De naam en het adres van de Europees Gemachtigde Vertegenwoordiger moeten ook in de nabijheid van de CE-markering op het product worden aangebracht.

De Gemachtigde Vertegenwoordiger wordt door de fabrikant expliciet aangesteld en kan, in plaats van de fabrikant, door de autoriteiten van de lidstaten worden aangesproken met betrekking tot de verplichtingen van de fabrikant onder Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wie kan allemaal een gemachtigde vertegenwoordiger zijn?

De Europese Gemachtigde Vertegenwoordiger kan elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is…

Welke informatie heeft de gemachtigde verantwoordelijke in zijn bezit?

De taak van de Europees Geautoriseerd Vertegenwoordiger is om het complete Technisch Dossier van het product in zijn bezit te…

Wat is een gemachtigde vertegenwoordiger?

De fabrikant kan in de Gemeenschap of elders zijn gevestigd. In beide gevallen kan de fabrikant een gemachtigde vertegenwoordiger in…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.