Welke testen zijn voor mijn product van toepassing?

Om de conformiteit te kunnen beoordelen van uw product met de van toepassing zijnde Europese productveiligheidswetgeving dient uw product getest te worden. Het bepalen van de specifieke testen en procedure zijn afhankelijk van de specificaties, beoogd gebruik, beoogde gebruikers en beoogde gebruikersomgeving van uw product; en zijn afhankelijk van de van de toepassing zijnde wetgeving (Europese verordening(en) en/of richtlijn(en) en geharmoniseerde normen).

Europese (geharmoniseerde) normen

De testen zijn gebaseerd op geharmoniseerde normen die een uiteenzetting maken van de te volgen procedures, prestatiecriteria en vereisten voor de vaststelling van de veiligheid van een bepaalde productgroep.

Deze (geharmoniseerde) normen worden gebruikt om aantoonbaar te maken dat er wordt voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit de van toepassing zijnde richtlijn(en) en/of verordening(en). De normen van deze richlijn(en) en/of verordening(en) geven dus aan op welke wijze producttesten moeten worden uitgevoerd om de conformiteit met de wettelijke eisen aan te tonen.

Begrip / kennis over de testvereisten voor uw product

Op basis van de productgroep waar uw product in wordt gecategoriseerd; het beoogd gebruik van uw product; de van toepassing zijnde richtlijn(en) en/of verordening(en) en (geharmoniseerde) normen worden de testvereisten vastgesteld. Neem gerust contact met ons op, aangezien we u kunnen begeleiden bij de specifieke vereisten voor uw product om te voldoen aan de Europese productveiligheidsnormen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.