De Europese Gemachtigde Vertegenwoordiger kan elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem alle of deel van de in de richtlijn in kwestie bedoelde verplichtingen en formaliteiten te vervullen.