Certification Experts
Artikel

Zijn er redenen om een product her te certificeren?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Ja, er zijn twee hoofdredenen om uw product (wettelijk) te hercertificeren.
  • Herziening van geharmoniseerde normen

Een herziening kan nodig zijn als gevolg van wijzigingen in het toepassingsgebied van de richtlijn (zoals een uitbreiding van het toepassingsgebied met andere producten of een wijziging van de essentiële eisen), als gevolg van het feit dat de Commissie of een lidstaat de inhoud van de geharmoniseerde norm aanvecht, wat aangeeft dat de norm niet langer grond kan zijn voor het vermoeden dat aan de essentiële eisen is voldaan, of als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Indien een of meerdere door u gebruikte normen niet langer geharmoniseerd zijn, dan kan dat een reden zijn om het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen doen vervallen. Om het vermoeden van overeenstemming weer tot stand te brengen, dient u uw product, middels de nieuwe geharmoniseerde normen, te hercertificeren.

  • Herziening van de Richtlijnen

Indien er sprake is van een nieuwe Richtlijnen, mag de fabrikant, na een bepaalde overgangstermijn, zijn producten alleen nog maar conform de nieuwe Richtlijn op de markt brengen. Nieuwe richtlijnen bevatten vaak grote wijzigingen in de essentiële eisen die aan het product worden gesteld. Om zorg te blijven dragen dat uw product conform de geldende wetgeving op de markt wordt verkocht, adviseren wij altijd een hercertificering op grond van aangepaste Richtlijnen (en indien nodig conform de nieuwste geharmoniseerde normen).

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?…

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en…

CE-markering voor gerenoveerde of gewijzigde machines

Gerenoveerde of gewijzigde machines kunnen onderhevig zijn aan revaluatie van de verkregen CE-markering. De reikwijdte van de aangebrachte veranderingen aan…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.