Wanneer ik mijn product aanpas, moet ik het dan opnieuw certificeren?

De noodzaak van hercertificering bij het aanpassen van een product hangt af van de aard en omvang van de aanpassing, evenals de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product.

Substantiële wijziging

Een ingrijpende wijziging is een wijziging van een product nadat dat product op de Europese markt is gebracht of in gebruik is genomen. De wijziging gebeurt ofwel door fysieke of digitale middelen en is niet voorzien of gepland door de fabrikant. Verder beïnvloedt de wijziging de veiligheid van dat product door het creëren van een nieuw gevaar of door het verhogen van een bestaand risico, en vereist dit de toevoeging van afschermingen, beschermende apparaten of andere beschermende maatregelen.

Wanneer dergelijke wijzigingen plaatsvinden, moet het certificeringsproces opnieuw worden uitgevoerd, mogelijk op basis van de eerdere certificering, en moet er een nieuwe EC-verklaring van conformiteit worden opgesteld, in overeenstemming met nieuwe richtlijnen en/of normen.

Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen die geen invloed hebben op de veiligheid of regelgevende naleving van een product, vereisen mogelijk geen hercertificering. Het is cruciaal om voorzichtigheid te betrachten en ervoor te zorgen dat zelfs kleine aanpassingen zorgvuldig worden afgehandeld om te voldoen aan de EU-regelgeving. Houd in gedachten dat de verantwoordelijkheid voor het bevestigen van naleving bij de fabrikant ligt, dus het documenteren van het gehele proces is essentieel.

Wettelijke Voorschriften.

Wees op de hoogte van de specifieke voorschriften en normen die van toepassing zijn op jouw productcategorie. Sommige voorschriften kunnen bepalen dat zelfs kleine wijzigingen een hercertificeringsproces in gang zetten, terwijl andere meer flexibiliteit kunnen bieden.

Belangrijke overwegingen bij productaanpassingen

Het is belangrijk op te merken dat in gevallen waar hercertificering nodig is, het proces tijdrovend kan zijn en mogelijk extra tests en evaluatie vereist. Het niet opnieuw certificeren van een gewijzigd product wanneer dat vereist is, kan leiden tot het niet voldoen aan regelgevende normen, mogelijke veiligheidsrisico’s en juridische gevolgen.

Wanneer de aanpassing het hele product niet verandert, is het mogelijk om de certificering van het aangepaste product te baseren op de bestaande certificering. Deze benadering kan kostenbesparingen opleveren.

Om ervoor te zorgen dat uw aangepaste product aan de normen blijft voldoen, kunt u contact met ons opnemen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.