NEN-EN 1090 Norm – 1 juli 2014 van kracht

Gepubliceerd in: Bouwproducten
Gepubliceerd op: 28 november 2016

Wetgeving voor stalen- en aluminium constructies

Stalen- en aluminium constructies die in de bouw worden gebruikt, dienen per 1 juli 2014 aan specifieke Europese wettelijke eisen te voldoen. Gebouwen, bruggen, torens, masten, silo’s, gordingen, bordesvloeren, beplating en alle vormen van liggers, dienen aan de specifieke eisen uit de norm de NEN-EN 1090 te voldoen.

Alleen wanneer een stalen- en aluminium constructie en de constructieve onderdelen daarvan voldoen aan de eisen van de norm EN 1090 kan c.q. dient de producent de CE-markering op zijn product aan te brengen. Met de CE-markering op zijn stalen- c.q. aluminium constructie

kan de producent zijn product in de 28 aangesloten landen van de Europese Unie verkopen.

De norm NEN-EN 1090 bestaat uit de navolgende drie delen:

  • NEN-EN 1090-1 die behandeld de prestatiekenmerken voor constructieve stalen en aluminiumonderdelen en de bouwpakketten die als bouwproducten op de markt worden gebracht. De aandachtsgebieden zijn de fabricagekenmerken en de constructieve ontwerp- en berekeningskenmerken.
  • NEN-EN 1090-2 beschrijft de eisen voor de uitvoering van constructief staalwerk, zoals constructies of gefabriceerde onderdelen.
  • NEN-EN 1090-3 specificeert eisen voor de uitvoering van aluminium constructiedelen en constructies.

De producent dient bij de CE-certificering rekening te houden met specifieke eisen in de navolgende klasse indeling, EXC1 (voor agrarische gebouwen en opslaghallen), EXC2 (voor gebouwen), EXC3 (voor verkeersbruggen) en EXC4 (voor kerncentrales en overige extreme constructies).

Vervolgens dient de producent een fabrieksproductiebeheersing systeem (FPC) op te zetten en deze te laten certificeren en alleen te werken met zowel gecertificeerde lassers als met een verantwoordelijke lascoördinator.

De CE-certificering van de stalen- en of aluminium constructie wordt door de producent afgerond met het generen van een Prestatieverklaring en het aanbrengen van een CE-markering op het product.

Voor verdere- en uitgebreidere informatie over de NEN 1090 kunt u contact opnemen met technisch juridische afdeling van Certification Experts te bereiken op info@certification-experts.com of via +31 (0)85 007 3210

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.