Nieuwe EMC en Laagspanningsrichtlijn van kracht

Gepubliceerd op: 25 april 2016
Electric Vehicles

Op 20 April 2016 dienen alle fabrikanten, producenten en importeurs zich te houden aan de nieuwe EMC-richtlijn en Laagspanningsrichtlijn.

Wanneer is de EMC Richtlijn op uw product van toepassing?

  1. Allereerst, de uitrusting moet in staat zijn om elektromagnetische verstoringen te kunnen veroorzaken en zij moet ook beïnvloed kunnen worden door dergelijke verstoringen. Als aan het voorgaande is voldaan, dan is de EMC Richtlijn van toepassing.
  2. Ten tweede moet het product een uitrusting zijn zoals bedoeld in artikel 3 van de EMC Richtlijn. Hierin staat dat het product ofwel een apparaat ofwel een vaste installatie moet zijn. Dit wordt dan weer als volgt gedefinieerd:
    Apparaat: elk afgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed;
    Vaste installatie: een specifieke combinatie van verschillende soorten apparaten en eventueel andere inrichtingen, die samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd zijn voor permanent gebruik op een van tevoren vastgestelde locatie.

Dit onderscheid wordt gemaakt omdat er verschillen zijn in de eisen waaraan moet worden voldaan voor beide soorten uitrusting.

Wanneer is de Laagspanningsrichtlijn op uw product van toepassing? 

De Laagspanningsrichtlijn 2014 /35/EU is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 volt en 1000 volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 volt en 1500 volt. Deze voltagecijfers refereren naar de elektrische in- of uitgang, niet naar de voltages die binnenin het materiaal voorkomen. Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de Richtlijn valt zijn reis adapters, spanningsdetectoren en transformators. Elektrisch materiaal dat niet onder de Richtlijn valt zijn opgenomen in bijlage II van de Richtlijn. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteitsmeters, voedingen voor elektrische afrasteringen en radio-elektrische storingen.

De definitie voor elektrisch materiaal wordt niet gegeven in de Richtlijn. De ‘guidelines’ van de Laagspanningsrichtlijn refereren naar een definitie die is gegeven door de IEC (Internationale Elektrische Commissie). Zij definiëren elektrisch materiaal als een voorwerp gebruikt voor bepaalde doelen zoals het generen, omzetten, overbrengen, distribueren of gebruik maken van elektrische energie, zoals machines, transformators, schakelmateriaal en controleapparatuur, meetinstrumenten, beschermingsmiddelen, bedradingsmateriaal, materiaal dat stroom gebruikt.

De lidstaten van de Europese Unie dienen uiterlijk per 20 april 2016 de richtlijn volledig toe te passen.

Onze experts helpen u graag

Indien u meer informatie wilt over de te volgen procedure, kunt u contact opnemen met technisch juridische afdeling van Certification Experts te bereiken via:

Bel ons: +31 (0)85 007 3210
E-mail ons: info@certification-experts.com

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

BLog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.