Wat is het verschil tussen USA compliance en CE?

Gepubliceerd in: USA Compliance
Gepubliceerd op: 18 maart 2021

CE-markering is verplicht voor bijna alle producten die de Europese markt betreden. De Verenigde Staten reguleren de productveiligheid via verschillende federale instanties. Het Congres is eerst verplicht om een wet inzake productveiligheid aan te nemen die betrekking heeft op de producten die worden verkocht of gedistribueerd. Vervolgens kan de passende federale instantie, zoals de Consumer Product Safety Commission, de Federal Trade Commission, de Occupational Safety and Health Administration, of de National Highway Traffic and Safety Administration, de voorschriften of regels opstellen om de wet ten uitvoer te leggen. Dit creëert vervolgens een kader voor de uitvoering van de regelgevende wet.

Afhankelijk van de aard van het product zelf, bepaalt dit welke federale instantie betrokken is. Bijvoorbeeld, de U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) is een veelvoorkomende instantie. De CPSC heeft als doel consumenten te beschermen tegen onredelijke risico’s op ernstig letsel of overlijden door producten onder haar toezicht. De CPSC is opgericht door het Congres in overeenstemming met de Consumer Product Safety Act (CPSA), die is gemaakt om het publiek te beschermen tegen letsel of overlijden veroorzaakt door consumentenproducten.

Naast de CPSA, is de Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) van 2008 een wet in de Verenigde Staten die test- en documentatievereisten oplegt. Deze wet stelt nieuwe aanvaardbare niveaus vast voor verschillende stoffen en legt nieuwe eisen op aan fabrikanten van producten die onder de wet vallen.

Gereguleerde producten in de VS zijn onderverdeeld in de volgende subsets:

 • Gezondheid/lichaam
 • Voertuigen/voertuig-gerelateerde producten
 • Gevaren/veiligheid/vuurwapens
 • Overig

In de meeste gevallen vallen deze producten onder federale instanties. Aan de andere kant hebben niet-gereguleerde producten geen normen of verboden. De meeste producten die niet in de bovengenoemde categorieën vallen, zijn niet-gereguleerde producten.

Elke staat in de Verenigde Staten heeft zijn eigen aansprakelijkheidswetgeving volgens zijn eigen normen, zoals goedgekeurd door het Congres. Het opstellen van productveiligheidseisen en nalevingsinspecties wordt uitgevoerd door dezelfde federale instantie.

U bent verplicht om een ​​rapport in te dienen voor gevaarlijke en defecte producten, maar dat betekent niet dat ze niet op de markt worden gebracht, omdat ze niet verboden zijn.

Voordat een product op de markt in Europa kan worden gebracht, is CE-markering op een product verplicht om aan te tonen dat het voldoet aan de fundamentele wettelijke eisen van de relevante richtlijn(en). Als het product niet onder de CE markering valt, kan de Algemene Productveiligheidsrichtlijn 2001/95/EG (RAPV) van toepassing zijn. De RAPV bestaat om de veiligheid van niet-gereguleerde consumentenproducten te garanderen voordat deze beschikbaar worden gesteld voor het grote publiek. Elke nieuwe richtlijn wordt van de grond af aan ontworpen en is van toepassing in de hele EU, ongeacht het land. De Europese Commissie stelt de richtlijnen op, en nationale autoriteiten voltooien het inspectieproces.

Om de belangrijkste verschillen tussen EU- en VS-productconformiteit samen te vatten:

 1. Het Amerikaanse systeem maakt geen gebruik van CE-markering of enige andere (algemene) conformiteitsmarkering.
 2. In de EU is er slechts één procedure om te voldoen aan je gereguleerde product met de toepasselijke wetgeving, namelijk door de stappen te volgen richting CE-markering. In de VS bepaalt het type product en daarmee de toepasselijke federale instantie welke stappen moeten worden gevolgd om te voldoen aan je product.
 3. In de VS worden zowel het ontwerp van de productveiligheidseisen als de inspectie op naleving uitgevoerd door toegewezen partijen, zoals Nationally Recognized Testing Laboratories (NRTL). Een NRTL is geaccrediteerd en hun beoordeling wordt geaccepteerd door de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten. In de EU ontwerpt de Europese Commissie, maar nationale autoriteiten voeren de inspectie uit.
 4. In de EU worden nieuwe richtlijnen vanaf nul ontworpen. In de VS zijn producteisen gebaseerd op nationale wetten zoals aangenomen door het Congres.
 5. Normen zijn over het algemeen op vrijwillige basis in de EU, maar kunnen verplicht zijn in de VS.
 6. In de VS worden sommige staatswetten en -regelgeving aangenomen die strenger zijn dan federale wetten. In de EU zijn Europese wetten geharmoniseerd op hetzelfde niveau voor alle lidstaten.
 7. In de VS benadrukt de jurisprudentie een ‘algemene verplichting om te waarschuwen’ voor productrisico’s.
Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.