Verplichtingen van de importeur onder de CPR

Gepubliceerd in: Bouwproducten, CE Markering
Gepubliceerd op: 20 oktober 2023

(Bouwproductenverordening)

Verplichtingen van de importeur met betrekking tot de Bouwproductenverordening

Terwijl de Bouwproductenrichtlijn alleen de verplichtingen van fabrikanten vermeldde, verduidelijkt de Bouwproductenverordening (CPR) nu de verplichtingen van zowel importeurs als distributeurs. EU-wetgeving definieert een importeur als elke natuurlijke of rechtspersoon die binnen de EU is gevestigd en verantwoordelijk is voor de import van goederen. Onder de CPR is de importeur bij definitie verantwoordelijk voor het vervullen van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de CPR voor producten die door hem in de EU worden ingevoerd.

Importeurs mogen alleen producten op de markt brengen die volledig voldoen aan de CPR. Als zodanig mag een importeur, wanneer hij reden heeft om te geloven dat een bouwproduct niet in overeenstemming is met de bijgevoegde Prestatieverklaring of andere toepasselijke eisen uit de CPR, dat bouwproduct niet op de markt brengen totdat dit is gecorrigeerd. Bovendien moeten importeurs ervoor zorgen dat bouwproducten, indien vereist, voorzien zijn van het CE-keurmerk en worden vergezeld van de juiste documentatie, instructies en veiligheidsinformatie. Het CE-keurmerk moet zichtbaar en leesbaar op het product zijn aangebracht, gevolgd door een type-, batch- of serienummer.

Daarnaast moeten importeurs nu hun naam, hun geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en hun contactadres vermelden op het bouwproduct, of, indien dat niet mogelijk is, op de verpakking ervan of in een document dat het product vergezelt. Onder de CPR zijn importeurs wettelijk verplicht om de Prestatieverklaring te verkrijgen en door te geven, met alle nieuwe informatie erin. Bovendien moeten, indien van toepassing, steekproefsgewijze tests van de bouwproducten worden uitgevoerd om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van de Prestatieverklaring te waarborgen.

Tot slot zijn er gevallen waarin de importeur kan worden beschouwd als de fabrikant van een bouwproduct. Dit gebeurt wanneer de importeur een product onder zijn naam of handelsmerk op de markt brengt, of een bouwproduct dat al op de markt is gebracht op een dusdanige manier aanpast dat de conformiteit met de prestatieverklaring kan worden beïnvloed.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.