CETA, handelsverdrag tussen de EU en Canada

Gepubliceerd in: Internationaal
Gepubliceerd op: 22 mei 2016

Het Alomvattend Economisch en Handelsakkoord (CETA) is een onderhandeld verdrag tussen de EU en Canada. Eenmaal van kracht zal het EU-bedrijven meer en betere zakelijke mogelijkheden in Canada bieden en banen in Europa ondersteunen.

CETA zal een breed scala aan kwesties aanpakken om zakendoen met Canada gemakkelijker te maken. Het akkoord bevat ook alle garanties om ervoor te zorgen dat de economische winsten niet ten koste gaan van democratie, milieu of de gezondheid en veiligheid van consumenten. Het handelsonderhandelingsmandaat werd in december 2015 openbaar gemaakt.

CETA beëindigt douanerechten

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) heeft als doel de douanerechten op een breed scala aan goederen tussen Canada en de Europese Unie te elimineren of aanzienlijk te verminderen. Dit zal Europese exporteurs jaarlijks ongeveer €470 miljoen besparen.

Een verstrekkende eliminatie van douanerechten zal ook van toepassing zijn op de landbouw- en voedselsector. Bijna 92% van de landbouw- en voedselproducten van de EU wordt belastingvrij naar Canada geëxporteerd.

Dankzij de eliminatie van tarieven krijgt de verwerkende industrie in de EU betere toegang tot Canadese vis. Duurzame visserij zal parallel worden ontwikkeld, met name met betrekking tot monitoring, controle en toezichtsmaatregelen, en de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij.

Regelgevende samenwerking

Bovendien bevat het hoofdstuk over technische handelsbelemmeringen (TBT) bepalingen om de transparantie te verbeteren en nauwere contacten tussen de EU en Canada op het gebied van technische voorschriften te bevorderen. De EU en Canada zijn het erover eens om de banden tussen hun relevante instanties voor het vaststellen van normen verder te versterken. Beide partijen hebben ermee ingestemd de conformiteitsbeoordelingscertificaten uitgegeven door elkaars conformiteitsbeoordelingsinstanties te aanvaarden in verschillende sectoren, zoals elektrische, elektronische en radiotoestellen, speelgoed, machines en meetapparatuur. Dit betekent dat een conformiteitsbeoordelingsinstantie in de EU EU-producten kan testen volgens de Canadese regels voor export naar de Canadese markt, en vice versa. Dit voorkomt dat beide zijden dezelfde test moeten uitvoeren en kan de kosten aanzienlijk verminderen voor zowel bedrijven als consumenten. Dit zal met name kleine bedrijven helpen voor wie het tweemaal betalen voor dezelfde test belemmerend kan zijn. Houd er rekening mee dat het akkoord ook het recht van landen erkent om de normen aan te nemen die zij passend achten, dus het is altijd nodig om te controleren op eventuele aanvullende eisen.

Certification Experts

Certification Experts kan bedrijven in de EU en Canada ondersteunen om toegang te krijgen tot hun gewenste markten. Onze experts hebben kennis van alle voorschriften met betrekking tot productveiligheid, conformiteitsbeoordeling en documentatie. Neem contact met ons op voor meer informatie of ontvang gratis advies van een van onze experts.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.