CETA, handelsverdrag tussen de EU en Canada

Handelsverdragen EU

De Europese Unie wil meer internationale vrijhandel en heeft daarom verschillende handelsakkoorden gesloten met landen buiten de EU zoals IJsland, Aruba en Mexico. Handelsakkoorden zijn bindende afspraken die de EU sluit met derde landen of internationale organisaties. Het doel van dit soort akkoorden is het bevorderen van de handel tussen de deelnemende landen.

Door middel van het sluiten van vrijhandelsakkoorden, zorgt de EU ervoor dat invoerheffingen en handelsbarrières worden opgeheven. Invoerheffingen zijn belastingen die betaald moeten worden om goederen in te mogen voeren. De reden dat deze werden ingevoerd is om de prijs van het product hoger te maken, waardoor de ‘eigen’ producten aantrekkelijker worden.

Bij handelsbarrières gaat het om regels die de handel tussen verschillende (groepen) landen beperken. Het opheffen van deze barrières werkt vaak stimulerend voor de handel tussen de deelnemers. Dit heeft tot gevolg dat de economie van beide partners groeit en daarmee de werkgelegenheid toeneemt.

 

CETA Akkoord, Canada & de EU

In oktober 2013 bereikte de EU een politiek akkoord met Canada over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag (het CETA-akkoord). In augustus 2014 werden beide partijen het eens over het ontwerp. In september 2014 is de tekst voor het CETA-akkoord formeel vastgesteld. Medio 2016 zou het vrijhandelsverdrag in werking kunnen treden.

De onderhandelingen over het CETA-akkoord begonnen in 2009. De handel zou door dit akkoord stijgen met meer dan €25 miljard per jaar en zou het verdrag voor economische groei en meer werkgelegenheid zorgen.

Export en handel zijn voor Nederland van groot belang en vormen een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Handelsverdragen tussen de EU en derde landen worden door de Nederlandse regering dan ook vaak positief ontvangen. Doordat de EU handelsovereenkomsten sluit, worden soms meer afzetmarkten toegankelijk voor Nederlandse bedrijven en kan Nederland ook goedkoper producten naar die gebieden exporteren.

Onderzoeksbureau Ecorys heeft berekend dat een toekomstig handelsverdrag tussen de EU en de VS Nederland een stijging van het Bruto Binnenlands Product (BBP) op kan leveren van tussen de €1,5 miljard en €4 miljard. Ook het verdrag (CETA) tussen de EU en Canada zal zorgen voor een stijging van het BBP. Volgens minister Ploumen kan het verdrag tussen de EU en Canada jaarlijks tussen €600 miljoen en €1,2 miljard opbrengen voor Nederland en zal het de handel verder intensiveren.

Certification Experts 

Wij helpen ondernemingen met het certificeren van producten om te exporteren naar het buitenland. Landen hanteren elk hun eigen regelgeving omtrent product veiligheid, risicobeoordeling en documentatie. Wij zijn op de hoogte van de product wetgevings-eisen in Canada en kunnen u en uw bedrijf verder helpen. Heeft u vragen over de CETA handelsverdrag, of wilt u meer weten over uw verplichtingen als fabrikant of exporteur, neem dan contact op met een van onze experts.