Als het product al is goedgekeurd door de CSA, geldt dit dan ook in Europa?

Een CSA (Canadian Standards Association) goedkeuring/markering, is opgemaakt en bestemd voor de Canadese markt. Dit betekent dat een CSA goedkeuring/markering of andere specifieke Canadese conformiteitsmarkering(en) niet van toepassing zijn op de Europese markt. Zelfs al zijn deze keuringen en conformiteitsmarkering gebaseerd op een beoordeling van de productveiligheid, betekent niet dat deze beoordeling de conformiteit aantoonbaar kan maken met de wettelijke Europese productveiligheidsvereisten. Dit betekent ook, dat de CE markering niet geplaatst mag worden op producten die alleen beoordeeld zijn conform CSA normen en CSA gemarkeerd zijn. De CE markering is specifiek voor de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER) en geeft aan dat het product voldoet aan EU-wetgeving, zoals verordeningen en/of richtlijnen en normen. De CSA markering vervangt niet de CE markering. Alleen CE gemarkeerde producten hebben hebben vrije toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

De verkoop van producten in Canada en in de EU.

Als je een product wilt verkopen op zowel de Europese markt als de Canadese markt, moet je voldoen aan de afzonderlijke regelgevende vereisten van beide regio’s. Dit kan door middel van een CE-markering voor de EU-markt en CSA markering of andere conformiteitsbeoordeling(en) en markering(en) die gelden voor de Canadese markt. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat jouw product voldoet aan de specifieke regelgeving van elke regio waar het zal worden verkocht. Verder, is het van belang om te weten dat de CSA markering wordt geplaatst wanneer een product beoordeelt en goed bevonden is door CSA (Canadian Standards Association), in haar functie als NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), en de markering zal de naam van de organisatie CSA aanduiden en de conformiteit met Canadese vereisten. Het is mogelijk dat er nog andere (additionele) conformiteitsbeoordelingen uitgevoerd moet worden om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Canadese markt. Echter, een conformiteitsmarkering mag enkel en alleen geplaatst worden door een erkende/ bevoegde partij, welke is aangewezen door de AHJ (Authorities Having Jurisdiction). Deze erkende/ bevoegde partijen zijn: NRTL’s (Nationally Recognized Testing Laboratories). Onze experts staan klaar om te helpen bij de procedures voor CE-markering en het voldoen aan de EU-regelgeving, evenals goedkeuring voor de Canadese markt. Neem gerust contact met ons op voor hulp en ondersteuning.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.