Er staat een nummer op de EG Verklaring van Overeenstemming, kan de echtheid daaraan worden gerefereerd?

Een nummer op de EG Verklaring van Overeenstemming verwijst in de meeste gevallen naar de identificatienummer van een Aangemelde Instantie die het EG-typeonderzoek heeft uitgevoerd en/of naar het nummer van de verklaring van EG-typeonderzoek.

Op de NANDO website (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/) zijn alle Aangemelde Instanties per land en/of richtlijn met hun bijbehorende nummer te vinden. Ook bestaat er een mogelijkheid om op identificatienummer te zoeken.