Er staat een nummer op de EG Verklaring van Overeenstemming, Kan de echtheid daaraan worden gerefereerd?

De echtheid van de EG/EU verklaring van overeenstemming (DoC) kan niet worden bewezen door middel van een nummer op de DoC. De echtheid van een DoC kan alleen worden gegarandeerd door de verantwoordelijke partij (de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger). De contactgegevens van de verantwoordelijke partij staan ​​vermeld op de DoC en u kunt deze informatie gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met de specifieke partij.

In de meeste gevallen verwijst het nummer op de DoC naar het identificatienummer van de Notified Body die de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd. Met dit nummer kan u de Notified Body opzoeken op de NANDO website. Op deze site vindt u tevens een actueel overzicht van alle Notified Bodies per land en/of richtlijn/verordening. In dit geval kunt u contact opnemen met de Notified Body om de echtheid van het document te verifiëren.

Het is belangrijk om te onthouden dat de DoC een juridisch document is dat bevestigt dat een product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen en -regelgeving. Het verifiëren van de echtheid ervan is van cruciaal belang, vooral bij de omgang met de douane, Notified Bodies of bij het evalueren van de veiligheid en kwaliteit van producten. Als u twijfels heeft over de echtheid van de DoC, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan contact opnemen met de relevante autoriteiten of de fabrikant voor opheldering en verificatie.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.