In welke landen is de CE-markering allemaal van kracht?

CE-markering is van kracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De volgende landen behoren tot de EER:

 • Nederland
 • Bulgarije
 • Roemenië
 • België
 • Luxemburg
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Italië
 • Ierland
 • Denemarken
 • Griekenland
 • Spanje
 • Portugal
 • Oostenrijk
 • Finland
 • Zweden
 • Cyprus
 • Estonia
 • Hongarije
 • Letland
 • Litouwen
 • Malta
 • Poland
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Tsjechische Republiek
  Merk op dat Het Verenigde Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de EER. Voor meer informatie over de UK na de Brexit, klik hier.