Kan ik zelf mijn product CE-certificeren?

Een product zelf CE-certificeren is mogelijk voor producten die als laag risico worden beschouwd en waarvoor goed vastgestelde normen en voorschriften gelden die fabrikanten gemakkelijk kunnen volgen zonder externe testen of certificering. Het varieert per product; het beoogde gebruik en de van toepassing zijnde richtlijnen, verordeningen en of geharmoniseerde normen alle relevante veiligheidsaspecten van het product behandelen. Dit betekent dat voor producten met een relatief laag risico de fabrikanten zelf de certificering kunnen uitvoeren; het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingsprocedures en het samenstellen van de vereiste documentatie.

Template Declaration of Conformity

Compliance door zelf-certificatie

Wanneer er overeenstemming wordt vast gesteld wanneer er zelf een certificering wordt uitgevoerd, betekent dit niet dat er geen voorschriften of normen van toepassing zijn. Fabrikanten dragen ook dan de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan alle relevante veiligheids-, prestatie- en etiketteringseisen, en indien van toepassing, de CE-markering. Fabrikanten zijn verplicht om technische documentatie bij te houden om de conformiteit aan te tonen.

Wanneer de conformiteit van een product met de toepasselijke eisen is aangetoond door de juiste procedure, moeten fabrikanten een EG/EU Verklaring van Overeenstemming opstellen en, indien van toepassing, moet het CE-keurmerk worden aangebracht zoals vermeld in de betreffende richtlijn(en) en/of verordening(en).

Hoe kan Certification Experts helpen?

Het is de plicht als fabrikant ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de veiligheidseisen van de EU voordat het op de markt wordt gebracht. Je kunt dit proces zelf beheren of externe hulp zoeken. Wees er van bewust dat wanneer je zelf de certifiering uitvoerd, dit een complex en tijdrovend proces kan zijn. Samenwerken met experts, zoals de onze, kan je waardevolle tijd en moeite besparen, wat cruciaal is bij het op de markt brengen van een product.

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij CE-markering, neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.