Menu +

Taal

Markten

Industrieën

Diensten

Waarom wij

Resources

Please note on May 26th and 27th our Dutch office will be closed. For urgent matters click this banner and send an email

We're closed on May 26th and 27th. Urgent? Click here

Samenvatting Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Hier vindt u een samenvatting van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU/ De Laagspanningsrichtlijn heeft tot doel te waarborgen dat elektrisch materiaal op de markt aan de eisen voldoet die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en goederen bieden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de werking van de interne markt.

Toepassingsgebied

De Richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 volt en 1000 volt en een nominale gelijkspanning tussen 75 volt en 1500 volt. Deze voltagecijfers refereren naar de elektrische in- of uitgang, niet naar de voltages die binnenin het materiaal voorkomen. Voorbeelden van elektrisch materiaal dat onder de Richtlijn valt zijn: reis adapters, spanningsdetectoren en transformators. Elektrisch materiaal dat niet onder de Richtlijn valt, zijn opgenomen in bijlage II van de Richtlijn. Voorbeelden hiervan zijn: elektriciteitsmeters, voedingen voor elektrische afrasteringen en radio-elektrische storingen.

De definitie voor elektrisch materiaal wordt niet gegeven in de Richtlijn. De Richtlijn refereren naar een definitie die is gegeven door de IEC (Internationale Elektrische Commissie). Zij definiëren elektrisch materiaal als een voorwerp gebruikt voor bepaalde doelen zoals het generen, omzetten, overbrengen, distribueren of gebruik maken van elektrische energie, zoals machines, transformators, schakelmateriaal en controleapparatuur, meetinstrumenten, beschermingsmiddelen, bedradingsmateriaal, materiaal dat stroom gebruikt.

Veiligheidseisen

Elektrisch materiaal moet vervaardigd zijn volgens de regels van goed vakmanschap op het gebied van de veiligheid die in de EU gelden. Elektrisch materiaal moet geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van personen en huisdieren, of goederen en het moet juist geïnstalleerd en onderhouden zijn en volgens het beoogd gebruik worden gebruikt.

Bovendien moet er ook worden voldaan aan de hoofdelementen van de veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen zijn:

 • Algemene eisen. Het elektrisch materiaal moet worden gebruikt volgens het beoogd gebruik. Ook moet het materiaal zo zijn vervaardigd dat het veilig en degelijk in elkaar kunnen worden gezet en kunnen worden aangesloten. Tot slot moet het materiaal zodanig zijn ontworpen en vervaardigd zodat het materiaal beschermd is tegen de voornoemde gevaren, mits het materiaal is gebruikt in de hoedanigheid waarvoor het is ontworpen en voldoende onderhouden is.
 • Beveiliging tegen gevaren die aan het elektrisch materiaal verbonden kunnen zijn. Personen en huisdieren zijn voldoende beschermd tegen het gevaar van verwonding of ander gevaar wat veroorzaakt wordt door direct of indirect contact. Het materiaal levert geen gevaar op met betrekking tot temperatuur, boog ontladingen of stralingen. Verder zijn personen, huisdieren en voorwerpen voldoende beschermd tegen niet-elektrische gevaren die, naar de ervaring leert, door het elektrische materiaal kunnen worden veroorzaakt. Tot slot moet de isolatie berekend zijn op de te verwachten belastingen.
 • Bescherming tegen de gevaren die kunnen ontstaan door invloeden van buiten op elektrisch materiaal. Het elektrische materiaal moet voldoet aan de gestelde mechanische eisen, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen. Verder moet het elektrische materiaal bestand zijn tegen niet-mechanische invloeden van de te verwachten milieusituatie, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen. Tot slot moet het elektrische materiaal personen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengen bij een te verwachten overbelasting ervan.


Verplichtingen van de fabrikant

De conformiteitsbeoordelingsprocedure welke gevolgd dient te worden, is de interne productiecontrole. Deze conformiteitsbeoordelingsprocedure houdt in dat de fabrikant dient te zorgen dat de technische documentatie voldoet aan de gestelde eisen daarvoor (zie hieronder). De fabrikant moet ook de noodzakelijke maatregelen nemen zodat het fabricage- en controleproces van het elektrische materiaal voldoet aan de eisen die gesteld worden in de technische documentatie en de veiligheidseisen van de Richtlijn. De fabrikant zal zorgdragen voor de CE-markering en de EU Verklaring van Overeenstemming.

Technische Documentatie

In de technische documentatie worden de toepasselijke eisen vermeld; zij heeft, voor zover relevant voor de beoordeling, betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het elektrisch materiaal. De technische documentatie bevat, indien van toepassing, tenminste de volgende elementen:

 • Een algemene beschrijving van het elektrisch materiaal;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema’s van componenten, onderdelen, circuits enz.;
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema’s en van de werking van het elektrisch materiaal;
 • Een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt of internationale of nationale normen,
 • De resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen, onderzoeken enz.;

Inwerkingtreding

De lidstaten van de Europese Unie zullen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goedkeuren en publiceren die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe Laagspanningsrichtlijn van 20 april 2016.

 

Was this answer helpful?

Niet gevonden wat je zocht? Wij helpen je graag!

Wij nemen de veiligheid van gegevens serieus. Lees meer in onze Algemene voorwaarden.

Wij nemen de veiligheid van gegevens serieus. Lees meer in onze Algemene voorwaarden.

Volledige productconformiteit zonder de kopzorgen.

Laat het maar aan ons over

Information Supply

We notify you if there are regulatory changes pertaining to your product

Technical File

We ensure the availability of the technical file in case of requests from authorities

Legal point of contact

We represent you on your behalf for all legal issues pertaining to your product

EU/UK Market Access

You gain access to the EU/UK market, no matter where your business is located

Authorised Representative

We register as your official point of contact for market surveillance authorities

CE/UKCA Marking

Trust us as your partner to verify the compliance of your products

Deskundig advies

Ons team heeft meer dan 25 jaar ervaring in de branche en biedt deskundige begeleiding
over elk aspect van productconformiteit.

 • Productconformiteit
 • Aanbevelingsbrief (NVWA, NoBo, ILT en BPT)
 • Gevolmachtigde vertegenwoordiger
 • Product testen
 • Verkoper/koper problemen met CE-markering oplossen
 • Advies over productwetgeving
 • Gebruikersinformatie
 • Route naar conformiteit
 • Engineering overzicht
 • Opleiding
 • Risicobeoordeling
Opleiding

Wij bieden aangepaste opleidingsprogramma’s onder leiding van deskundigen, die je team op de hoogte brengen van
belangrijke veiligheidsprocessen en -voorschriften met betrekking tot je markten.

 • Productconformiteit
 • CE-markering
 • Machine / robotica veiligheid
 • UL/CSA
 • Safexpert
Gebruikersinformatie overzicht

Zorg ervoor dat je handleidingen, etikettering en verpakking volledig conform zijn met je
gekozen markten. Van het schrijven tot het beoordelen van materiaal, bij ons ben je aan het juiste adres.

 • Checklists
 • Etikettering van producten
 • Templates
 • Handleidingen opstellen
 • Machineplaat
Risicobeoordeling

Wij helpen je risico’s efficiënter te elimineren en je klanten en je bedrijf te beschermen. Weet je niet zeker of je iets goed hebt gedaan? We kunnen een volledige risico-evaluatie uitvoeren.

 • Machine / Elektronica / Speelgoed / Medisch / PVU / GPS
 • EN-ISO 12100
 • Safexpert risicobeoordelingssoftware (TÜV-gecertificeerd)
 • Overzicht van bestaande risicobeoordeling
 • Templates
Route naar conformiteit

Wij maken een duidelijk en praktisch stappenplan voor conformiteit in elke markt. Ontvang deskundig advies over kosten/tijd efficiëntie van certificering voor toegang tot meerdere markten.

 • Bepalen van de productwetgeving
 • Opzetten testprocedure (in-house/geaccrediteerde tests)
 • Strategie voor wereldwijde markttoegang
 • Checklist technisch dossier
Testen en inspectie

Waar je ook bent, wij bieden een breed scala van deskundige test- en inspectiemogelijkheden, zowel intern als via ons wereldwijde netwerk van aangesloten partners en testlaboratoria.

 • EMC, laagspanning, radio, medisch, speelgoed en PVU
 • Inspecties ter plaatse of digitaal
 • Gemelde instanties
 • Erkende testlaboratoria
Engineering overzicht

Wij bekijken je ontwerpen en helpen je door de prototypefase heen om te waarborgen dat aan kritieke veiligheidsnormen wordt voldaan.

 • Design overzicht
 • Co-engineering
 • Adviesverlening
 • Risicobeoordeling
Technisch dossier

Elke fabrikant heeft een technisch dossier nodig om aan de eisen te voldoen. Wij ondersteunen, stellen samen en bekijken deze technische documenten voor je.

 • Verklaring van conformiteit
 • Gebruikersinformatie (gebruiksaanwijzing/etikettering/verpakking)
 • Risicobeoordeling
 • Technische schema’s en tekeningen
 • Templates
Gevolmachtigde vertegenwoordiger

Wij bieden Gevolmachtigde Vertegenwoordiging (GV) aan voor bedrijven en e-commerce ondernemingen die buiten de EU/VK gevestigd zijn – door ons als je juridische partner te laten registreren verkrijg je toegang tot die markten.

 • Markttoegang EU/VK
 • Verificatie van CE/UKCA
 • Markering
 • Contactpunt voor de overheid
 • Technisch dossier
 • Omzeilen van importeurs
 • Registratie
Conformiteit 

Betreed elke markt, ongeacht markering of bedrijfstak. Van CE-markering en UL tot CCC, wij bieden complete certificatiebegeleiding en deskundige diensten op maat voor je unieke situatie.

 • Adviesverlening
 • Route naar conformiteit
 • Testen
 • Inspecties ter plaatse
 • Design overzicht
 • Technisch dossier overzicht
 • Risicobeoordeling
 • Opleiding