Samenvatting Meetinstrumentenrichtlijn 2014/32/EU

De Richtlijn Meetinstrumenten (MID) 2014/32/EU stelt de eisen vast waaraan meetinstrumenten moeten voldoen om op de markt gebracht en/of in gebruik genomen te kunnen worden.

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op de volgende meetinstrumenten. Watermeters, gasmeters en volumeconversieapparaten, actieve elektrische meters, thermische energiemeters, meetinstrumenten voor de continue en dynamische meting van hoeveelheden vloeistoffen anders dan water, automatische weegsystemen, taximeters, materiële meetinstrumenten, dimensionale meetinstrumenten en uitlaatgasanalysatoren.

De definitie van een meetinstrument is elk apparaat of systeem met een meetfunctie dat valt onder de hierboven genoemde meetinstrumenten.

Essentiële eisen

Meetinstrumenten moeten voldoen aan de essentiële eisen met betrekking tot:

 • Toegestane fouten.
 • De toepassing van hetzelfde meetgrootheid op een andere locatie of door een andere gebruiker, waarbij alle andere omstandigheden gelijk blijven, moet leiden tot de nauwe overeenstemming van opeenvolgende metingen. Het verschil tussen de meetresultaten moet klein zijn in vergelijking met de maximaal toegestane fout.
 • De toepassing van dezelfde meetgrootheid onder dezelfde meetomstandigheden moet leiden tot de nauwe overeenstemming van opeenvolgende metingen. Het verschil tussen de meetresultaten moet klein zijn in vergelijking met de maximaal toegestane fout.
 • Onderscheidingsvermogen en gevoeligheid. Een meetinstrument moet voldoende gevoelig zijn en de discriminerende drempel moet laag genoeg zijn voor de beoogde meettaak.
 • Een meetinstrument moet ontworpen zijn om gedurende een door de fabrikant geschatte periode een adequate stabiliteit van zijn metrologische eigenschappen te behouden, mits het op de juiste manier is geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant, en dit onder de omgevingscondities waarvoor het bedoeld is.
 • Een meetinstrument moet ontworpen zijn om het effect van een defect dat zou leiden tot een onnauwkeurig meetresultaat, zo veel mogelijk te verminderen, tenzij de aanwezigheid van zo’n defect overduidelijk is.
 • Het meetinstrument moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
 • Bescherming tegen corruptie. De metrologische eigenschappen van een meetinstrument mogen op geen enkele ongeoorloofde manier beïnvloed worden door de verbinding met een ander apparaat, door kenmerken van het aangesloten apparaat zelf, of door een extern apparaat dat communiceert met het meetinstrument.
 • Informatie die door het instrument gedragen moet worden en die het instrument moet vergezellen.
 • Aanduiding van het resultaat. De aanduiding van het resultaat moet gebeuren door middel van een display of afdruk (hard copy).
 • Verdere verwerking van gegevens om de handelstransactie af te ronden.
 • Evaluatie van conformiteit. Een meetinstrument moet ontworpen zijn zodat de conformiteit ervan met de relevante eisen van deze richtlijn gemakkelijk geëvalueerd kan worden.

Naast de essentiële eisen moeten de meetinstrumenten ook voldoen aan de relevante instrument-specifieke bijlagen van de richtlijn.

“Conformiteitsbeoordelingsprocedure”

De fabrikant kan kiezen welke procedure voor conformiteitsbeoordeling hij wil volgen. De conformiteitsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen, worden vermeld in de relevante instrument-specifieke bijlagen van de richtlijn.

Voor elke instrument-specifieke bijlage (bijvoorbeeld uitlaatgasanalysatoren of taximeters) zijn er verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures om uit te kiezen.

Technische Documentatie

De technische documentatie moet het ontwerp, de fabricage en de werking van het meetinstrument begrijpelijk maken en een beoordeling van de conformiteit met de toepasselijke eisen van de richtlijn mogelijk maken.

De technische documentatie moet, voor zover relevant voor de beoordeling en identificatie van het type en/of het meetinstrument, de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van het meetinstrument.
 • Conceptueel ontwerp en productietekeningen en plannen van componenten, sub-assemblages, circuits, enz.
 • Productieprocedures om consistente productie te waarborgen;
 • Indien van toepassing, een beschrijving van de elektronische apparaten met tekeningen, diagrammen, stroomdiagrammen van de logica en algemene software-informatie die hun kenmerken en werking uitlegt.
 • Beschrijvingen en verklaringen die nodig zijn voor het begrip van de hierboven vermelde informatie.
 • Een lijst van geharmoniseerde normen en/of normatieve documenten, die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Beschrijvingen van de oplossingen die zijn aangenomen om aan de essentiële eisen te voldoen wanneer de geharmoniseerde normen en/of normatieve documenten niet zijn toegepast, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast.
 • Resultaten van ontwerpberekeningen, onderzoeken, enzovoort.
 • De passende testresultaten, indien nodig, om aan te tonen dat het type en/of de meetinstrumenten voldoen aan het volgende:
  • de eisen van de richtlijn onder de aangegeven nominale bedrijfsomstandigheden en onder gespecificeerde omgevingsstoringen,
  • de duurzaamheidsspecificaties voor gas-, water-, thermische energiemeters en voor vloeistoffen anders dan water;
  • De EU-typeonderzoekscertificaten of EU-ontwerponderzoekscertificaten met betrekking tot meetinstrumenten die onderdelen bevatten die identiek zijn aan die in het ontwerp.

Naleving van de MID met Certification Experts.

Wij zijn hier om fabrikanten te helpen bij het navigeren door het nalevingsproces, het opstellen van de benodigde documentatie en het verifiëren dat hun meetinstrumenten in overeenstemming zijn met de veiligheidsdoelstellingen zoals uiteengezet in de Richtlijn Meetinstrumenten. Dit zorgt ervoor dat jouw producten met vertrouwen op de EU-markt kunnen worden geïntroduceerd met het CE-keurmerk. Als u aanvullende informatie nodig heeft over deze richtlijn of begeleiding nodig heeft met betrekking tot uw specifieke product, staan onze experts voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.