Artikel

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Nee, een product wordt gecertificeerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen en (geharmoniseerde) normen. Producten die nieuw in de handel worden gebracht dienen wel conform de op dat moment geldende richtlijnen en normen op de markt worden gebracht.

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijv. door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Ook bent u als fabrikant verantwoordelijk voor het veilig gebruik van uw product. Indien er belangrijke wijzigingen in de voor uw product geldende richtlijn(en) en/of (geharmoniseerde) normen zijn doorgevoerd, is het zeer raadzaam om uw product (gedeeltelijk) te hercertificeren.
 

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en…

CE-markering voor gerenoveerde of gewijzigde machines

Gerenoveerde of gewijzigde machines kunnen onderhevig zijn aan revaluatie van de verkregen CE-markering. De reikwijdte van de aangebrachte veranderingen aan…

Zijn er redenen om een product her te certificeren?

Ja, er zijn twee hoofdredenen om uw product (wettelijk) te hercertificeren. Herziening van geharmoniseerde normen Een herziening kan nodig zijn…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.