Certification Experts
Artikel

Wanneer ik onderdelen lever die in een installatie/unit worden ingebouwd, moeten deze dan ook ce gemarkeerd zijn?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

Ja, onder de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen niet voltooide machines (een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren) ook onder het toepassingsgebied van de richtlijn.

Dit houdt in dat niet voltooide machines ook gecertificeerd moeten worden. Zij moeten, net als complete machines, van een Technisch Dossier voorzien worden. Deze documenten moeten inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage, de risicobeoordeling en de werking van de niet voltooide machines, voor zover dat nodig is voor de beoordeling van de overeenstemming met de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Zij dienen tevens vergezeld te gaan van een montagehandleiding en een Inbouwverklaring.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wie kan de ce-markering voor mijn product uitvoeren?

Dit verschilt per product. Voor een groot aantal producten met een relatief laag veiligheidsrisico mag de fabrikant zelf verklaren dat…

Ik ben in een ontwikkelingsfase met mijn product. hoe kan ik nu al rekening houden met de ce-markering?

Certification Experts kan u tijdens het productieproces ondersteuning bieden door aan te geven aan welke essentiële eisen uw product moet…

Wat is de procedure voor de ce-markering?

Nieuwe Aanpak Richtlijnen omschrijven globaal aan welke essentiële eisen producten moeten voldoen. De fabrikant mag zelf invulling geven aan de…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.