Wanneer ik onderdelen lever die zullen worden ingebouwd in een installatie of een product, moeten deze dan ook voorzien zijn van een CE-markering?

Wanneer je componenten levert die zullen worden geïntegreerd in een installatie of worden samengesteld als een product, hangt de noodzaak van CE-markering op de onderdelen af van hun rol en status als op zichzelf staande producten of integrale delen van een groter systeem.

Verschillende componenten

  • Onvolledige machines: Een combinatie van machineonderdelen die op zichzelf geen specifieke toepassing kan bereiken, valt ook binnen het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Dit betekent dat onvolledige machines CE-gemarkeerd moeten worden en hetzelfde conformiteitsbeoordelingsproces moeten ondergaan als complete machines. In deze gevallen moet de fabrikant van de complete installatie of het apparaat mogelijk een “Verklaring van Inbedrijfstelling” afgeven waarin staat dat de geïntegreerde componenten voldoen aan de relevante EU-richtlijnen, voorschriften en normen wanneer ze worden gebruikt als onderdeel van het systeem.
  • Zelfstandige componenten: Als de componenten die je levert zelfstandige producten zijn met een eigen beoogd gebruik en onderhevig zijn aan specifieke EU-richtlijnen (bijvoorbeeld machines, elektrische apparatuur of drukapparatuur), moeten ze doorgaans afzonderlijk worden voorzien van het CE-keurmerk. De CE-markering geeft aan dat de componenten zelf voldoen aan relevante EU-regelgeving.
  • Onderdelen van een Groter Systeem: Als de componenten bedoeld zijn om geïntegreerd te worden in een grotere installatie of unit en geen onafhankelijk gebruik of functie hebben buiten dat systeem, hebben ze mogelijk geen afzonderlijke CE-markering nodig. In dit geval kan de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van het CE-markering en het waarborgen van algemene overeenstemming liggen bij de fabrikant van de complete installatie of product.

Verantwoordelijkheid van de fabrikant

De fabrikant van de volledige installatie of het product is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat alle geïntegreerde componenten, inclusief die geleverd door andere fabrikanten, voldoen aan de noodzakelijke wettelijke eisen en veiligheidsnormen. Dit kan het uitvoeren van risicobeoordelingen, compatibiliteitsbeoordelingen en verificatie van overeenstemming voor het gehele systeem inhouden. De fabrikant moet ervoor zorgen dat het Technisch Dossier van de volledige installatie in overeenstemming is met de Machinerichtlijn. De documenten in dit bestand moeten inzicht geven in het ontwerp, de productie, risicobeoordeling en werking van de machines.

Bovendien is de traceerbaarheid van componenten essentieel, en ze moeten duidelijk geïdentificeerd en gedocumenteerd worden, samen met eventuele noodzakelijke instructies voor hun juiste en veilige integratie.

Conclusie

Samengevat hangt het af of onderdelen CE-markering nodig hebben van hun functie en status in de context van de grotere installatie of product. Onvolledige machines moeten voorzien zijn van een CE-markering. Zelfstandige componenten moeten doorgaans hun eigen CE-markering hebben, terwijl componenten die geïntegreerd zijn in een groter systeem mogelijk geen afzonderlijke CE-markering nodig hebben, maar nog steeds moeten voldoen aan de EU-regelgeving. Samenwerking tussen leveranciers van componenten en fabrikanten van complete systemen is essentieel om algemene naleving en veiligheid te waarborgen. Onze experts staan klaar om u te helpen bij het bepalen van de benodigde vereisten voor uw onderdelen en kunnen u begeleiden bij het proces. Neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.