Wat is het verschil tussen Canadese (CSA) en USA compliance?

Voor de Canadese markt worden vaak de normen van de Canadian Standards Association (CSA) gebruikt om de conformiteit aan te tonen. CSA-normen worden doorgaans gebruikt als bewijs van de conformiteit met de eisen vanuit de Canadese markt, terwijl UL-normen vaak worden gebruikt voor de conformiteit in de Verenigde Staten. De CSA- en UL-normen kunnen verschillen op bepaalde aspecten, omdat er specifieke regels en eisen van toepassing kunnen zijn op de specifieke geografische markt. Bijvoorbeeld kan het voorkomen dat in bepaalde staten van Amerika de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen strenger zijn en op nationaal niveau worden gereguleerd. In elk geval moet de juiste productnorm worden gebruikt om de conformiteit aan te tonen met de specifieke geografische markt en om te voldoen aan de specifieke regelgeving, codes en industriële praktijken.

Conformiteit van product op Canadese markt

Om toegang te krijgen tot de Canadese markt, is het vereist om te controleren aan welke eisen het product moet voldoen. Het is mogelijk dat een fabrikant moet voldoen aan specifieke wettelijke vereisten die zijn vastgesteld door de Canadese overheid voor producten die in Canada worden verkocht. Canada heeft zijn eigen regelgeving en normen voor verschillende productcategorieën, waaronder gezondheids- en veiligheidsnormen, milieuvoorschriften en meer.

Een product conform op de Canadese markt te brengen kan worden bereikt door het gebruik van CSA-normen (afhankelijk van het product, beoogd gebruik en de omgeving van de gebruikers). Zoals eerder aangegeven, worden de CSA-normen opgesteld door de Canadian Standards Association. The Canadian Standards Association is een organisatie die niet alleen normen opstelt die gebruikt kunnen worden voor conformiteitsbeoordelingsprocedure, maar ze zijn ook een NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory); wat betekent dat ze geaccrediteerd zijn en bevoegd zijn om beoordelingen uit te voeren die worden geaccepteerd door de bevoegde instanties (Authorities Having Jurisdiction, AHJ). Producten die beoordeeld zijn en als conform zijn beoordeeld, kunnen een approval label of markering ontvangen. Wanneer het product voorzien is van een CSA-label of -markering, geeft dit aan dat het is beoordeeld en conform bevonden door CSA als een NRTL. Let op dat het essentieel is om te verifiëren of het product moet voldoen aan specifieke CSA-normen, of dat andere wettelijke vereisten van toepassing zijn op het product. Bovendien is CSA niet de enige NRTL die geaccrediteerd is en gemachtigd is om beoordelingen uit te voeren voor de Canadese markt. Er zijn andere NRTL’s die ook in staat zijn om de beoordeling en goedkeuring van producten voor de Canadese markt uit te voeren.

Voor meer informatie over de conformiteitsvereisten in Canada kunt u de volgende link raadplegen.

Conformiteit van product op USA-markt

Conformiteit van een product voor de USA-markt (de Verenigde Staten) heeft betrekking op de conformiteit met verschillende federale en staatsregelgeving, nationale codes en normen. Een veelvoorkomende goedkeuringsmarkering is het UL-markering, dat wordt verleend door UL na een succesvolle evaluatie waarbij UL fungeert als een NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Houd er rekening mee dat er ook andere partijen zijn die geaccrediteerd zijn en door bevoegde autoriteiten zijn aangewezen om producten te evalueren en goed te keuren.

Elke staat in de VS heeft zijn eigen aansprakelijkheidswetgeving volgens zijn eigen normen, zoals goedgekeurd door het Congres. Daarom accepteert een authoriteit met jurisdictie (AHJ) alleen goedkeuringen en tests die zijn uitgevoerd door aangewezen en geaccrediteerde partijen. Het opstellen van de productveiligheidseisen en de nalevingsinspectie worden uitgevoerd door dezelfde federale instantie In de Verenigde Staten omvat de conformiteit van een product vaak het in compliance ziijn met de voorschriften van instanties zoals de Food and Drug Administration (FDA), Federal Communications Commission (FCC), Occupational Safety and Health Association (OSHA), National Fire Protection Association (NFPA), Environmental Protection Agency (EPA), Consumer Product Safety Commission (CPSC), en testpartijen die evaluaties en goedkeuringen uitvoeren, zoals Nationally Recognized Testing Laboratories (NRTL), en anderen.

Je bent verplicht om een rapport in te dienen van gevaarlijke en defecte producten. Vooral bij het aanbieden van consumentenproducten op de USA-markt moet men ervoor zorgen dat de conformiteit wordt vastgesteld, omdat er een groot risico op rechtszaken bestaat. Het wordt sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat wanneer een product op de USA-markt wordt aangeboden, het voldoet aan de regelgeving(en) en/of nationale codes. Ook bij het op de markt brengen van een industrieel product wordt dit aanbevolen. Echter, bij industriële producten maakt dit deel uit van de beoordeling of een werkomgeving als veilig kan worden beschouwd. Daarom is het bij industriële producten een discussie over wie wettelijk verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat producten/apparatuur die in een werkomgeving worden gebruikt, aan de voorschriften voldoen en conform worden bevonden. Voor meer informatie over de conformiteitsvereisten in de Verenigde Staten kunt u de volgende link raadplegen.

Conclusie

Belangrijke verschillen zijn onder andere:

  • Regelgevende instanties.
  • Codes en wetgeving.
  • Specifieke normen.
  • Conformiteitsbeoordelingsprocedure.
  • Labeling en markeringen: Uiteenlopende eisen voor etiketten en taal.
  • Milieuregelgeving: Gevaarlijke stoffen kunnen worden gereguleerd op staatsniveau in de Verenigde Staten en op provinciaal of territoriaal niveau in Canada.

Het is essentieel om in gedachten te houden dat de conformiteit van een product voor één geografische markt niet automatisch betekent dat het daarmee ook voldoet aan de eisen van de andere markt. Wanneer een product conform Canadese eisen is voor Canada garandeert dit niet automatisch conformiteit met US-eisen en markttoegang tot de Verenigde Staten van Amerika.

Bedrijven moeten onderzoek doen en de specifieke conformiteitsvereisten voor elk land begrijpen om aan de vereiste normen en regelgeving te voldoen. Wij kunnen u helpen het gehele conformiteitbeoordelingsproces uit te voeren om ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de gespecificeerde veiligheidseisen. Neem hier contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.