Wat is het verschil tussen UKCA-markering en CE-markering?

De UKCA markering en CE markering zijn twee verschillende conformiteitsmarkeringen en het belangrijkste verschil tussen deze markering is de geografische markt en de regelgevende autoriteiten. Let wel, de overheid van het Verenigd Koninkrijk de erkenning van de CE markering en EU vereisten op bepaalde productencategorieën heeft verlengd tot onbepaalde tijd. Aldus zelfs na 31 december 2024.

CE-Markering

CE-markering wordt gebruikt voor producten die op de markt worden gebracht binnen de Europese Unie (EU) en, in sommige gevallen, de Europese Economische Ruimte (EER) en onder CE-harmonisatiewetgeving vallen. Het toont aan dat een product voldoet aan de relevante (CE) EU verordeningen, richtlijnen en de wettelijke vereisten daarvan.

UKCA Markering

UKCA markering is specifiek bedoeld voor producten die op de markt worden gebracht in het Verenigd Koninkrijk, inclusief Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Het wordt gebruikt om aan te tonen dat een product voldoet aan de wettelijke productveiligheidsvereisten van het Verenigd Koninkrijk (UK Statutory Instruments), welke vaak overeenkomen met de wettelijke productveiligheidsvereisten van de EU. Let wel, in sommige specifieke gevallen kunnen ze verschillen.

Conclusie

Samenvattend, is het belangrijkste verschil tussen de markeringen de beoogde geografische markt. CE markering is bestemd voor de EU en (eventueel) EEA markt, waar de UKCA markering specifiek bestemd is voor de markt in het Verenigd Koninkrijk.

Het is van belang om op de hoogte te blijven en informatie in te winnen over UKCA markering. Zelfs al is er momenteel sprake van het feit dat de CE markering nog erkend blijft voor bepaalde productcategorieën voor onbepaalde tijd, is het mogelijk dat de overheid in het Verenigd Koninkrijk in de toekomst de UKCA markering en vereisten implementeert en van kracht laat worden. Als één van de markten zijn producteisen wijzigt, betekent dit niet dat de andere markt die veranderingen zal overnemen. Let op dat nationale verschillen die voortvloeien uit de wettelijke productveiligheidsvereisten van het Verenigd Koninkrijk (UK Statutory Instruments) in acht genomen moeten worden. Al is dit enkel voor specifieke gevallen van toepassing is het van belang om dit vooraf te identificeren en te implementeren in de documentatie (dossier van het product), constructie en ontwerp van het product voor volledige naleving en conformiteit met alle van toepassing zijnde vereisten. Bijvoorbeeld, producten met snoeraansluiting moeten worden voorzien van een aansluiting (stekker) specifiek voor het Verenigd Koninkrijk . Als u uw product op beide markten wilt verkopen, neem dan gerust contact met ons op, zodat we u kunnen helpen met het proces.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.