Wat is UKCA Markering?

Sinds 1 januari 2021 is vanwege de Brexit-regelgeving de UKCA-markering ingevoerd als vereiste voor alle producten die op de Britse markt worden gebracht. De UKCA-markering is een conformiteitsbeoordelingsmarkering die in het Verenigd Koninkrijk (UK) voor bepaalde producten wordt gebruikt. Elke vastgestelde productcertificeringsvereiste is van toepassing op alle producten die Engeland, Schotland en Wales binnenkomen, terwijl Noord-Ierland de CE-markering of UK(NI)-markering zal blijven accepteren als certificering voor zijn grondgebied.

EU vereisten in de UK

De UKCA-conformiteitsprocedure en de UKCA-markering zijn ingevoerd ter vervanging van de Europese CE-markering aangezien het Verenigd Koningkrijk geen lidstaat meer is van de Europese Unie. Toen het Verenigd Koningkrijk lid was van de Europese Unie, was de CE-markering van toepassing, aangezien de Europese harmonisatiewetgeving van toepassing is op al zijn lidstaten. De vraag is dus: wanneer gaat de UKCA-markering van kracht en verplicht worden? De verplichting van de UKCA-markering is al meerdere keren uitgesteld. Momenteel is de regering van plan wetgeving in te voeren die de erkenning van goederen die voldoen aan de EU-vereisten, inclusief de CE-markering, voor veel productcategorieën zou verlengen voor onbepaalde tijd na 31 december 2024. Dit betekent dat bepaalde goederen die voldoen aan de EU-eisen kunnen blijven worden geplaatst op de Britse markt.

Fabrikanten zullen de mogelijkheid hebben om de CE-markering of andere erkende EU-markeringen (waar toegestaan) of de UKCA-markering te gebruiken bij het leveren van producten aan Groot-Brittannië. De volgende productcategorieën worden gereguleerd in de geharmoniseerde Europese productveiligheidswetgeving, waarvoor de CE-markering van toepassing is; en in de Britse productveiligheidswetgeving (Statutory Instruments) waarvoor de UKCA-markering ook van toepassing is:

 • Speelgoed
 • Pyrotechniek
 • Pleziervaartuigen en waterscooters
 • Eenvoudige drukvaten
 • Elektromagnetische compatibiliteit
 • Niet-automatische weeginstrumenten
 • Meetinstrumenten
 • Measuring container bottles
 • Liften
 • Apparatuur voor potentieel explosieve atmosferen (UKEX)
 • Radio equipment
 • Drukapparatuur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Gastoestellen
 • Machines
 • Apparatuur voor buitenshuis gebruik
 • Spuitbussen
 • Laagspannings-elektrische apparatuur

Deze productcertificeringsvereisten en -richtlijnen hebben als doel ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de relevante normen en voorschriften voor de Britse markt.

Specifieke Britse regels

In het Verenigd Koninkrijk zijn specifieke voorschriften en richtlijnen vastgesteld voor verschillende productcategorieën om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Hier is een uitgebreide lijst van de belangrijkste productcategorieën samen met hun bijbehorden specifieke regels en richtlijnen:

 • Medische Hulpmiddelen
 • Spoorwegproducten
 • Bouwproducten
 • Civiele explosieven
 • Maritieme uitrusting
 • Kabelbanen
 • Ecologisch Ontwerp
 • Verplaatsbare drukapparatuur
 • Gevaarlijke stoffen (RoHS)

UK Authorised Representative

Voor de meeste producten die bestemd zijn voor de Britse markt is het een vereiste dat er een marktdeelnemer in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is. Een marktdeelnemer kan de fabrikant, importeur, gemachtigde vertegenwoordiger of distributeur zijn. In de meeste gevallen schrijft de Britse regelgeving voor dat importeurs die producten op de Britse markt brengen, duidelijk geïdentificeerd moeten worden op het product of de verpakking ervan. Bovendien kan er een UK Authorised Representative of UK Responsible Person worden aangewezen om namens de fabrikant bepaalde taken uit te voeren die de importeur niet kan of ervoor kiest niet uit te voeren.

UKCA Experts

UKCA Experts is ons gespecialiseerde team voor de UKCA, de UK Authorised Representation (UKAR) en de UK Responsible Person (UKRP). UKCA Experts is hier om u te helpen bij het navigeren door de confomiteitbeoordelingsprocedure, het voorbereiden van de benodigde documentatie en het verifiëren dat uw product(en) in overeenstemming zijn met de veiligheidsdoelstellingen die zijn uiteengezet in de toepasselijke Britse vereisten. Dit zorgt ervoor dat u uw producten met vertrouwen op de Britse markt kan brengen. Als u diensten nodig heeft met betrekking tot de UKCA, UKAR, UKRP, staat ons team voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.