Wat moet vermeld worden op Verklaring van Overeenstemming?

De specifieke informatie die moet worden vermeld op de Verklaring van Overeenstemming is afhankelijk van welke EU verordening(en) en/of richtlijn(en) van toepassing zijn op het product. De verordening(en) en/of richtlijn(en) hebben essentiele vereisten gesteld aan wat er op een Verklaring van Overeenstemming (VoV) moet staan.

Algemene informatie op een VoV

De Verklaring van Overeenstemming dient in ieder geval het volgende te bevatten:

  • Naam en volledig adres van de fabrikant en, indien van toepassing, de aangewezen Gemachtigde, en de naam en het adres van de partij die gemachtigd is om het technisch dossier op te stellen en te bewaren.
  • Productidentificatie: naam, functie, model, type, serienummer, commerciële naam en eventuele andere relevante informatie.
  • De van toepassing zijnde verordening(en), richtlijn(en), (geharmoniseerde) normen en/of technische normen en specificaties.
  • Een verklaring waarin bevestigd wordt dat het product voldoet aan de essentiële vereisten van de EU verordening(en), richtlijn(en), en normen.
  • Indien een aangemelde instantie betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling, de naam, het adres en identificatienummer van de aangemelde instantie.
  • Naam en handtekening van de fabrikant en eventueel van de aangewezen Gemachtigde, ten behoeve van de verantwoordelijkheid omtrent de conformiteit van een product.
  • Datum van ondertekening
  • Sommige verordening(en) en richtlijn(en) vereisen additionele informatie welke dient te worden opgenomen in de VoV. Fabrikanten moeten zich houden aan deze specifieke vereisten.

Templates VoV’s

Het is essentieel voor fabrikanten om de relevante verordening(en) en richtlijn(en) nauwlettend te bestuderen die specifiek van toepassing zijn voor hun productcategorie, om ervoor te zorgen dat hun Verklaring van Overeenstemming voldoet aan de gespecificeerde eisen. Deze documenten dienen als juridische verklaringen van de conformiteit van een product met EU-regelgeving en vormen een cruciaal onderdeel van het CE-markeringproces. Onze experts staan klaar om op maat gemaakte sjablonen (templates) te maken voor uw Verklaring van Overeenstemming (VoV) om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke en juiste informatie is opgenomen. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, neem dan contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.