Artikel

Wat moet er op een EG Verklaring van Overeenstemming staan?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De EG Verklaring van Overeenstemming bevat in hoofdlijnen de volgende elementen:

  • Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
  • Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
  • De richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
  • In voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
  • In voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
  • Identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
  • De datum waarop de verklaring is afgegeven

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Hoelang is een eg verklaring van overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en…

Mag ik (de fabrikant) zelf mijn EG Verklaring van Overeenstemming opstellen?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een…

Wie mogen volgens de wet officieel de EG Verklaring van Overeenstemming opstellen?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.