Certification Experts
Artikel

Welke documenten zijn er nodig voor de ce-markering?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen verplichten de fabrikant om technische documentatie (Technisch Dossier) op te stellen met daarin informatie om aan te tonen dat het product aan de toepasselijke eisen voldoet. De inhoud van de TD verschilt per richtlijn. In het algemeen moet in de documentatie het ontwerp, de fabricage en de werking van het product (de gebruikershandleiding) worden beschreven.

Welke details in de TD moeten worden opgenomen, hangt af van de aard van het product en wat, vanuit technisch oogpunt, nodig wordt geacht om aan te tonen dat het product aan de essentiële eisen van de relevante richtlijn voldoet.

De fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger is tevens verplicht om een EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen. De EG Verklaring van Overeenstemming is een verklaring waarin de verantwoordelijke partij verklaart en garandeert dat het product aan de essentiële eisen van de toepasselijke richtlijnen voldoet.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Wie kan de ce-markering voor mijn product uitvoeren?

Dit verschilt per product. Voor een groot aantal producten met een relatief laag veiligheidsrisico mag de fabrikant zelf verklaren dat…

Ik ben in een ontwikkelingsfase met mijn product. hoe kan ik nu al rekening houden met de ce-markering?

Certification Experts kan u tijdens het productieproces ondersteuning bieden door aan te geven aan welke essentiële eisen uw product moet…

Wat is de procedure voor de ce-markering?

Nieuwe Aanpak Richtlijnen omschrijven globaal aan welke essentiële eisen producten moeten voldoen. De fabrikant mag zelf invulling geven aan de…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.