Welke documenten zijn er nodig voor de CE-markering?

De specifieke documenten die nodig zijn voor CE-markering kunnen variëren afhankelijk van het type product en de geldende EU-richtlijnen of -verordeningen. Over het algemeen zijn de volgende documenten essentiële vereisten die mogelijk nodig zijn om te voldoen aan de CE-markering:

  • Technische Documentatie: De richtlijnen en verordeningen van de New Approach vereisen dat de fabrikant Technische Documentatie samenstelt, inclusief informatie die aantoont dat wordt voldaan aan de toepasselijke Europese vereisten. Samen vormen deze documenten het Technische Dossier van een product. De inhoud van het technische dossier varieert per richtlijn/verordening, afhankelijk van de aard van het product en de informatie die nodig is om aan te tonen dat het product voldoet aan de essentiële eisen. Over het algemeen worden het ontwerp, de fabricage en de bediening (gebruiksaanwijzing) van het product beschreven.
  • Verklaring van Overeenstemming (DoC): Het belangrijkste document dat vereist is voor het CE-markering is de Verklaring van Overeenstemming (EU/EG). Met de Verklaring van Overeenstemming verklaart de verantwoordelijke partij (een fabrikant of hun geautoriseerde vertegenwoordiger) dat hun product voldoet aan de essentiële eisen van de van toepassing zijnde richtlijnen en/of verordeningen.

Het is belangrijk om op te merken dat de specifieke documenten en vereisten aanzienlijk kunnen verschillen afhankelijk van de categorie van het product en de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en -regelgeving. Fabrikanten en importeurs dienen de relevante richtlijnen, verordeningen en normen grondig te beoordelen. Indien u overweegt advies in te winnen bij juridische of regelgevende experts om volledige naleving van de CE-markeringseisen te waarborgen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.