Welke documenten zijn er nodig voor de CE-markering?

 

De Europese nieuwe aanpak-richtlijnen stellen dat fabrikant technische documentatie samen moet stellen waarin de conformiteit van diens producten met de relevante richtlijnen bevestigd wordt. Deze documenten bij elkaar vormen het technische dossier van een product.

De inhoud van een technisch dossier kan verschillen per richtlijn, afhankelijk van de aard van het product en de informatie die nodig is om aan te tonen dat het product in overeenstemming is met de essentiële vereisten van de relevante Richtlijn(en). Over het algemeen, zijn het design, de vervaardiging en de besturing (gebruiksaanwijzing) van het product beschreven. Het meest belangrijke document dat vereist is voor de CE markering is de EU Conformiteitsverklaring (DoC). De DoC verklaart dat de verantwoordelijke partij (een fabrikant of Authorised Representative) garandeert dat het product in overeenstemming is met de vereisten van de van toepassing zijnde Richtlijnen.