Artikel

Welke documenten zitten in een Technisch Dossier?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

In hoofdlijnen bestaat een Technisch Dossier TD uit:
 • Een algemene beschrijving van het product;
 • In voorkomend geval een risicobeoordeling om na te gaan welke veiligheids- en
  gezondheidseisen op het product van toepassing zijn;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen;
 • Gedetailleerde technische gegevens over essentiële aspecten van het product;
 • Een lijst van normen en essentiële eisen die zijn nageleefd;
 • Verslaglegging van uitgevoerde berekeningen en tests;
 • Certificaten en keuringsrapporten;
 • Gebruikershandleiding;
 • Bij serieproductie, de interne bepalingen die zijn nageleefd om de overeenstemming met de
  richtlijn(en) te kunnen waarborgen

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

In welke taal moeten deze documenten opgesteld worden?

De gebruikershandleiding moet worden opgesteld in de taal van het land waar het product op de markt wordt gebracht en/of…

Welke informatie moet in de veiligheidsvoorschriften komen te staan?

De veiligheidsvoorschriften zijn in de eerste plaats een onderdeel van de gebruikershandleiding. Daarnaast kan verwacht worden dat de veiligheidsinstructies in…

Wat is een Technisch Dossier?

Het Technisch Dossier (TD) bevat relevante informatie waaruit moet blijken dat aan de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) is…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.