Richtlijn Radio Apparatuur (RED) 2014/53/EU

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023

Vanwege de snelle ontwikkelingen in communicatieapparatuur en onduidelijke bepalingen in de huidige wetgeving, heeft de Europese Commissie eind 2012 een voorstel gedaan voor een wijziging van de Richtlijn Radio- en Telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG (R&TTE), wat heeft geresulteerd in een overeenkomst in 2014. De Raad van de Europese Unie heeft de nieuwe Radio Equipment Directive (RED) officieel op 13 Juni, 2016 van kracht laten gaan en daarbij is de oude R& TTE-richtlijn vervangen.

Belangrijke verschillen tussen de R&TTE en de Richtlijn Radio Apparatuur (RED)

De RED (Radio Equipment Directive) is breder en duidelijker en omvat nieuwe kenmerken waarmee exploitanten rekening moeten houden. De belangrijkste verschillen ziten in het volgende:

  • Telecommunicatie-eindapparatuur valt niet onder het toepassingsgebied van de RED (Radio Equipment Directive).
  • Radio- en televisie-uitzendingen, die expliciet waren uitgesloten van de R&TTE-richtlijn, vallen nu onder het toepassingsgebied van de RED (Radio Equipment Directive).
  • De RED-richtlijn beperkt de bescherming van gezondheid en veiligheid niet alleen tot mensen, maar wordt uitgebreid tot huisdieren. Hoewel dit ook het geval was in de R&TTE-richtlijn, wordt dit nu expliciet vermeld in de RED.
  • De RED is van toepassing op radioapparatuur die opzettelijk radiofrequenties ontvangt of uitzendt voor communicatie- en radiobepalingsdoeleinden, ongeacht de primaire functie van de apparatuur.
  • Radiobepaling valt ook binnen het toepassingsgebied van de RED; door middel van de afgifte van radiogolven kan de positie worden bepaald.
  • De RED is van toepassing op radioapparatuur die werkt op frequenties onder de 3000 GHz. In tegenstelling tot de R&TTE-richtlijn is de RED ook van toepassing op radioapparatuur die werkt onder de 9 kHz.
  • Radioapparatuur die onder de RED valt, valt niet onder de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn; de essentiële eisen van die richtlijnen worden gedekt door de essentiële eisen van de RED.
  • Een andere vereiste van de RED-richtlijn is dat de radioapparatuur de prestaties van zowel het ontvangende gedeelte als het verzendende gedeelte moet aantonen, aangezien beide worden beschouwd als van invloed op het efficiënte en effectieve gebruik van het spectrum. Dit betekent dat er ook vereisten zijn voor ontvangers.

De verplichtingen van de fabrikant die in de Radio Equipment Directive (RED) worden genoemd.

De verplichtingen van fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs worden duidelijk aangegeven in de RED (Radio Equipment Directive). Daarnaast zijn er eisen met betrekking tot het etiket en de verpakking, aangezien de naam en het adres van de economische operator die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product, op de apparatuur moeten worden vermeld.

Certification Experts

Onze experts zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij Europese productwetgeving. Wij bieden onze expertise aan ontwerpers, fabrikanten, exporteurs, importeurs, distributeurs en verschillende andere organisaties en individuen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle vereisten die nodig zijn voor naleving van de wetgeving inzake producten van de Europese Unie, internationale voorschriften en regelgevingszaken. Aarzel niet om ons te contacteren als wij u van dienst kunnen zijn.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog posts

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.