Verplichte etikettering voor verpakkingen van lampen

Gepubliceerd op: 2 november 2017

Verplichte etikettering voor verpakkingen van lampen

Verpakkingen staan hedendaags vol met informatie en markeringen. Voor de etikettering van lampen is dit niet anders. Elke markering of symbool kan worden beschouwd als een verklaring van overeenstemming met hetgeen waarvoor de markering of het symbool staat. Zo geven markeringen en symbolen in Europa bijvoorbeeld de gehele levenscyclus van de lamp weer. Van de CE-markering, waarmee de marktdeelnemer verklaart een veilig product op de markt te hebben geïntroduceerd, tot het doorgekruiste verrijdbare afvalbakje die aangeeft dat het product als gescheiden afval dient te worden gedeponeerd.

Een verpakking als compliance visitekaart

De verpakking van een lamp is logischerwijs meer dan een aandachtstrekker voor de consument. De etikettering bestaat veelal uit vereisten die voortvloeien uit verscheidene richtlijnen en verordeningen. Met een steeds bewustere consument groeit voor de marktdeelnemer het belang van de juiste wijze van etikettering van haar verpakkingen.

Naast het feit dat wetgeving uitlijnt welke markeringen, symbolen en informatie verplicht zijn, neemt een groeiend aantal bedrijven het voortouw in het aanbrengen van niet-verplichte symbolen. Een passend voorbeeld hiervan is het internationale vrijwillige Energy Star label die in 1992 door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) was opgezet. Hiermee verklaart de verkoper dat zijn product zo’n 20 tot 30 procent minder energie verbruikt dan door wetgeving is vereist.

Etikettering als dynamisch proces

Het algemene beeld van verpakkingen van lampen veranderd continu. Ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid zorgen ervoor dat fabrikanten, importeurs en distributeurs van lampen hun etikettering nauwlettend in de gaten dienen te houden. Exemplarisch in Europa hiervoor is de richtlijn voor energie-etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen die sinds september 2013 van kracht is. Het doel van deze richtlijn vloeit voort uit het beoogde maatschappelijk energie efficiënt zijn van de Europese Commissie. Als gevolg hiervan zijn marktdeelnemers verplicht om het label van deze richtlijn op de verpakking te plaatsen waarmee de klant wordt ingelicht over de energie-efficiëntie klasse.

Normen zijn de leidraad van etikettering

Naast wetgeving,  dat marktdeelnemers instrueert over de wijze van etikettering, kunnen normen ook van waarde zijn. Voor lampen wordt veelal informatie gehaald uit de norm EN 60598-1. Japan, China, Zuid-Korea en Taiwan zijn voorbeelden van landen die hun eigen equivalenten van deze Europese norm hebben.

Daarmee is de etikettering voor lampen in deze landen over het algemeen hetzelfde als binnen de Europese Unie. Echter, Japan heeft bijvoorbeeld als afwijkende vereiste dat het certificeringslaboratorium op de verpakking dient te worden vermeld. China heeft op zijn beurt besloten dat een groot deel van lampen niet als gescheiden afval hoeft te worden gedeponeerd. Dit reflecteert beide op de wijze van etikettering van de verpakkingen.

Wat is voor mijn product van toepassing?

Bent u benieuwd naar welke verpakkingsvereisten van toepassing zijn op uw product? Vraag dan direct een offerte aan en u wordt voorzien van een antwoord op maat.

Over de auteur
Rebecca Brust

Marketing & Sales Coördinator

Blog Post

Verken Onze Blogs

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.