Certification Experts
Artikel

Hoelang is een eg verklaring van overeenstemming geldig?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en blijft geldig voor producten waaraan geen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, d.w.z. producten die zijn gerepareerd zonder dat de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of het oorspronkelijke type is gewijzigd

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijv. door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Wanneer zulke veranderingen optreden zal het certificeringproces opnieuw moeten plaatsvinden, eventueel op basis van de vorige certificering, en zal er een nieuwe EG Verklaring van Overeenstemming, conform nieuwe Richtlijnen en/of normen, moeten worden opgesteld.

De EG Verklaring van Overeenstemming dient tot ten minste tien jaar na de laatste fabricagedatum van het product te worden bewaard, tenzij de richtlijn nadrukkelijk een ander termijn aangeeft.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Mag ik (de fabrikant) zelf mijn EG Verklaring van Overeenstemming opstellen?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een…

Wie mogen volgens de wet officieel de EG Verklaring van Overeenstemming opstellen?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een…

Er staat een nummer op de EG Verklaring van Overeenstemming, kan de echtheid daaraan worden gerefereerd?

Een nummer op de EG Verklaring van Overeenstemming verwijst in de meeste gevallen naar de identificatienummer van een Aangemelde Instantie…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.