Hoe lang is een Declaration of Conformity geldig?

De geldigheid van een Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring (DoC) kan variëren afhankelijk van de regio, het product en de toepasselijke regelgeving.

Regio’s

Regelgeving met betrekking tot de geldigheid van een DoC kan buiten de EU sterk variëren. Het is essentieel om de specifieke regelgeving en richtlijnen te raadplegen voor de regio of het land waar het product wordt verkocht. Sommige regio’s of landen kunnen specifieke vervaldata of verlengingsvereisten voor DoC’s hebben, maar in veel gevallen blijft de DoC geldig zolang het product voldoet aan de toepasselijke normen en regelgeving.

Het product

Nadat u heeft vastgesteld dat uw product aan alle essentiële veiligheidseisen voldoet, de DoC heeft ondertekend en de CE-markering op uw product heeft aangebracht, is de DoC voor onbepaalde tijd geldig. Het blijft geldig voor het product zolang er geen grote productwijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld:

  • Wijziging van de oorspronkelijke werking
  • Wijziging van het oorspronkelijke beoogde gebruik
  • Verandering van type
  • Gebruik van andere componenten
  • Gebruik van nieuwe leveranciers

In dergelijke gevallen wordt uw product als een nieuw product beschouwd en moet er een herevaluatie certificeringsproces plaatsvinden (mogelijk op basis van de eerdere certificering). Vervolgens moet een voorstel voor een nieuwe DoC, in overeenstemming met nieuwe richtlijnen en/of normen, worden ontwikkeld.

De regelgeving van toepassing

In veel gevallen hebben DoC’s uitgegeven onder Europese richtlijnen en regelgeving een onbeperkte geldigheid zolang het product ongewijzigd blijft en blijft voldoen aan de relevante wettelijke eisen. Dit betekent dat u voor de meeste producten de DoC niet regelmatig hoeft te vernieuwen. Blijf op de hoogte van updates en wijzigingen van de specifieke richtlijnen en regelgeving die van toepassing zijn op uw productcategorie. Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de geldigheid van uw bestaande DoC.

Sommige richtlijnen en verordeningen kunnen specifieke eisen stellen met betrekking tot de verlenging van DoC’s. De Radioapparatuurrichtlijn (RED) vereist bijvoorbeeld een periodieke beoordeling van de naleving van bepaalde radioapparatuur. In sommige gevallen is de betrokkenheid van een notified body (externe certificeringsinstantie) vereist voor de beoordeling en verificatie van de naleving De rol van de Notified Body kan variëren afhankelijk van de richtlijn, regelgeving en de productcategorie.

Andere dingen om rekening mee te houden

De DoC moet minimaal tien jaar na de laatste productiedatum van het product worden bewaard, tenzij de richtlijn of verordening uitdrukkelijk een andere termijn aangeeft.

Het is van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de regelgeving die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van uw DoC, vooral als u producten naar verschillende regio’s exporteert. Heeft u vragen over de duur van een DoC voor een specifiek product of markt, neem dan contact met ons op.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.