Moet de verpakking ook CE gekeurd worden?

De CE-markering is voornamelijk gekoppeld aan de conformiteit van het product zelf, niet aan de verpakking ervan.

Er zijn echter gevallen waarin de verpakking moet voldoen aan bepaalde voorschriften, maar dit hangt doorgaans af van de aard van het product, de specifieke richtlijnen of voorschriften die van toepassing zijn, en de rol van de verpakking bij het waarborgen van de productveiligheid en conformiteit. Als de verpakking bijvoorbeeld een integraal onderdeel is van de veiligheid van het product, kan het zijn dat deze aan specifieke eisen moet voldoen.

De verpakkingen van producten die binnen de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval 94/62/EG. De richtlijn verpakking en verpakkingsafval heeft specifiek betrekking op verpakkingen en verpakkingsafval, waarbij de nadruk ligt op milieu- en afvalbeheer aspecten. Het heeft geen betrekking op de vereisten voor CE-markering.

Neem contact met ons op als u de relevante EU-richtlijnen of -regelgeving wilt raadplegen die van toepassing zijn op uw specifieke productcategorie om te bepalen of er specifieke eisen zijn voor verpakkingen.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.