Waarom is een EU/EC Verklaring van Overeenstemming vereist?

Een (EG/EU) Verklaring van Overeenstemming/Conformiteitsverklaring is vereist voor het aanbrengen van het CE-keurmerk, en het dient als een ondertekende verklaring dat een product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen, verordeningen en/of normen, waarbij de veiligheid, prestaties en overeenstemming met essentiële vereisten worden verklaard. Dit document is een cruciaal onderdeel van het CE-markeringproces en er wordt mee verklaard dat het product veilig is om te gebruiken en voldoet aan de noodzakelijke EU-regelgevingsnormen. Wanneer een fabrikant een Verklaring van Overeenstemming ondertekent, verklaren zij dat het product is ontworpen en vervaardigd volgens de juiste eisen voor conformiteitsbeoordeling, en nemen zij volledige verantwoordelijkheid voor de overeenstemming van de gezondheids- en veiligheidsnormen van de EU. Het niet verstrekken van deze verklaring voor gereguleerde producten kan leiden tot juridische gevolgen en problemen met de toegang tot de markt.

“Verklaringen voor CE-markering van EU-producten”

Een Verklaring van Overeenstemming moet worden bijgevoegd bij alle producten met het CE-markering die worden verkocht of verhandeld in de Europese Unie. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) de volgende productgroepen:

Het is een officiële verklaring van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger waarin hij verklaart dat het product in kwestie voldoet aan alle relevante vereisten van de Europese richtlijnen, verordeningen en/of normen voor productveiligheid.

Informatie op de Verklaring van Overeenstemming

De Verklaring van Overeenstemming is inderdaad een cruciaal document dat alle relevante productinformatie moet bevatten om aan te tonen dat het voldoet aan de vereisten van de CE-markering. Deze informatie omvat meestal:

  • Naam en adres van de fabrikant of verantwoordelijke gemachtigde.
  • Een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van het product, inclusief het modelnummer of andere identificerende informatie.
  • Een verwijzing naar de specifieke EU-richtlijnen/verordeningen die worden gebruikt voor CE-markeringscertificering
  • Een uitgebreide lijst van de normen en voorschriften die worden toegepast om de conformiteit te beoordelen.
  • De naam en functie van de bevoegde persoon, zoals een bedrijfsfunctionaris of bevoegde vertegenwoordiger, die verantwoordelijk is voor het document
  • Een handtekening van de bevoegde persoon en de datum van uitgifte om de geldigheid aan te geven

Als je vragen hebt over of uw producten een Verklaring van Overeenstemming vereisen of welke specifieke informatie erin op moet worden genomen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn er om u te helpen

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.