Wat houdt clusteren van een product in?

Clustering verwijst in de context van CE-markering naar het groeperen van producten. Wanneer er meerdere modellen van hetzelfde product zijn die met dezelfde componenten zijn gemaakt en het doel en het beoogde gebruik van de producten vergelijkbaar zijn, kunnen deze producten worden geclusterd. Dit betekent dat wanneer het meest complexe model volledig CE-gemarkeerd is, dat vervolgens de overige modellen CE-gemarkeerd zullen worden op basis van de CE-markering van het eerste model.

Voordelen van clusteren

Clustering is vaak gebaseerd op het feit dat soortgelijke producten aan dezelfde of zeer vergelijkbare EU-richtlijnen of -regelgevingen moeten voldoen. Dit betekent dat zij gezamenlijk conformiteitsbeoordelingsprocessen kunnen ondergaan.

Wanneer producten worden geclusterd, kunnen ze vaak Technische Documentatie, testresultaten en andere relevante gegevens delen. Dit vermindert papierwerk en vereenvoudigt het CE-markeringsproces.

Daarom is het belangrijkste voordeel van clustering dat de kosten (voor de geclusterde modellen) lager zijn.

Clustering en Compliance

Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat clustering de veiligheid of naleving van de regelgeving niet ondermijnt. Producten binnen een cluster moeten nog steeds voldoen aan de noodzakelijke veiligheids- en prestatienormen, maar het proces wordt gestroomlijnd dankzij gedeelde documentatie en testprocedures. Om u te helpen met het clusteren van uw producten en tegelijkertijd naleving te garanderen, staat ons team van experts klaar om u te helpen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor begeleiding en ondersteuning.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.

ISO27001 & ISO9001 – Trusted by 300+ Clients.