Wat zijn de voordelen van zelf-certificering?

Zelfcertificering voor CE-markering kan verschillende nadelen met zich meebrengen, zoals gebrek aan kennis en de interpretatie van vereisten kan varieren. Echter, er zijn ook voordelen aan zelf-certificering, zoals:

  • Kostenbesparing: Zelfcertificering kan kostenefficiënter zijn in vergelijking met certificering door derden, omdat het de kosten elimineert die gepaard gaan met aangesloten testlaboratoria en/of aangemelde instanties.
  • Flexibiliteit: Zelf-certificering stelt fabrikanten in staat om op eigen wijze de conformiteitsbeoordeling uit te voeren (mits de regels maar gevolgd worden die de productveiligheidswetgeving aangeeft).
  • Kennis: Zelf-certificering zorgt ervoor dat de fabrikant meer kennis vergaard met betrekking tot de procedures die nodig zijn voor het certificeren van hun product, aanbrengen van de CE-markering, en ook voor de ontwikkeling van toekomstige producten.
  • Tijdsbesparing: Fabrikanten kunnen hun producten snel op de markt plaatsen en zij hebben meer invloed en control op het conformiteits/certificeringsproces. Op het moment van zelf-certificering is er geen derde partij nodig/ vereist.

Conclusie

Zelf-certificering heeft voordelen voor fabrikanten. Echter, een fabrikant is ten alle tijde verplicht om op de hoogte te blijven van alle updates en ontwikkelingen die betrekking hebben op de Europese productveiligheidswetgeving. Als u kunt aantonen dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en) en/of verordening(en), en als uw Technisch Dossier alle nodige informatie bevat, kunt u als fabrikant zelf de CE-markering op uw producten aanbrengen. Dit resulteert in vrij verkeer van uw producten binnen de EU en de EER.

Neem gerust contact met ons op, indien u vragen of hulp behoeft met het zelf-certificeringsproces.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.