Certification Experts
Artikel

Wat zijn de voordelen van zelfcertificering?

Nalevingsdeskundige Soufyan Lamdini legt uit

De voordelen van zelfcertificering doen zich met name voor bij fabrikanten die nauwlettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van Europese Productwetgeving bijhouden en deze opvolgen.
Indien uw product conform de laatste geharmoniseerde normen is vervaardigd, beschikt u als fabrikant over bewijsvoordeel inzake het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en).

Indien op basis van uw Technische Dossier kan worden beoordeeld of uw product in overeenstemming is met de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) en u alle nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten tevens in overeenstemming zijn met uw Technische Dossier, mag u als fabrikant, op producten met een relatief laag veiligheidsrisico, zelf de CE-markering aanbrengen.

Heeft dit antwoord u geholpen?

Was this answer helpful?

Gerelateerde vragen

Hoe weet ik dat ik het certificeren goed gedaan heb?

Producten die overeenkomstig geharmoniseerde normen zijn vervaardigd, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen waarop deze geharmoniseerde…

Mag ik zelf de documenten opstellen als ik zelf certificeer?

Ja, overeenkomstig de eisen van de Richtlijnen, mag u als fabrikant zelf de benodigde documentatie opstellen. Alle documentatie dient vervolgens…

Waar moet ik op letten wanneer ik mijn product zelf certificeer?

De volgende uitgangspunten dienen in acht genomen te worden: De fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur dient te garanderen…

Wilt u meer weten?

Bekijk onze blog voor het laatste nieuws. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze experts staan klaar om u verder te helpen.

Ask us for help

Our certification experts will get back to you and answer your concern as soon as possible. The shared information will be treated as confidential.

Stel u vraag aan ons

Onze experts nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.