Welke informatie moet in de gebruikershandleiding staan?

De specifieke informatie die vereist is in een gebruikershandleiding kan variëren afhankelijk van het type product en de van toepassing zijnde richtlijnen, regelgeving en normen. De “New Approach”-richtlijnen en -regelgeving in de Europese Unie (EU) vormen een reeks wetten die zijn ontworpen om de veiligheid en conformiteit van producten die op de EU-markt worden gebracht, te waarborgen. Een deel van het vermijden en verminderen van veiligheidsrisico’s is de informatie die aan de gebruiker(s) wordt verstrekt. Daarom is het opstellen en verstrekken van instructies met betrekking tot gebruikershandleidingen een wettelijke en fundamentele veiligheidseis. De gebruikershandleiding moet alle informatie bevatten die nodig is voor een correct en veilig gebruik van het product.

Algemene indeling van de handleiding

De specifieke inhoud van de handleiding kan variëren afhankelijk van de productcategorie, maar hier is een algemene indeling van de informatie die moet worden opgenomen:

Productidentificatie:

 • Productnaam en modelnummer.
 • Naam van de fabrikant of distributeur en contactgegevens.
 • Het adres van de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant in de EU (indien van toepassing).

Verklaring van conformiteit

 • Een verklaring dat het product voldoet aan relevante EU-richtlijnen en normen.
 • Verwijzing naar het CE-markering en de specifieke richtlijnen of verordeningen waaraan het product voldoet.

Bedoeld Gebruik:

 • Duidelijke beschrijving van het beoogde gebruik van het product en eventuele beperkingen of restricties.
 • Informatie over het beoogde publiek en eventuele specifieke vaardigheden of kennis die vereist is voor veilig gebruik.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:

 • Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, inclusief eventuele potentiële gevaren die verband houden met het product.
 • Instructies over hoe risico’s vermeden of verminderd kunnen worden.
 • Richtlijnen voor veilige opslag, hantering en verwijdering van het product.

Installatie en configuratie (indien van toepassing):

 • Stapsgewijze instructies voor de juiste installatie, montage of initiële configuratie van het product.

Bedieningsinstructies:

 • Gedetailleerde instructies over hoe het product veilig en effectief te gebruiken.
 • Uitleg over alle bedieningselementen, functies en instellingen.
 • Tips voor het oplossen van problemen bij veelvoorkomende problemen.

Onderhoud en Reiniging:

 • Informatie over routinematige onderhoudstaken, inclusief reiniging, smering en vervanging van verbruikbare onderdelen.
 • Aanbevolen onderhoudsschema’s.

Technische specificaties:

 • Technische details, waaronder stroomvereisten, afmetingen, gewicht en prestatiespecificaties.

Milieubeschouwingen:

 • Informatie over de milieueffecten van het product, inclusief instructies voor verwijdering en recycling.

Garantie-informatie (indien van toepassing):

 • Uitleg over de garantie van het product, inclusief de duur en wat er gedekt wordt.

Contactgegevens:

 • Contactgegevens voor de fabrikant, distributeur of geautoriseerde vertegenwoordiger voor gebruikersvragen of ondersteuning.

Naleving en regelgeving:

 • Bevestiging dat het product voldoet aan relevante EU-richtlijnen en normen, met verwijzingen naar de specifieke toegepaste normen.

CE Markering:

 • Informatie over het CE-markeringssymbool op het product, wat aangeeft dat het voldoet aan de EU-vereisten.

Revisiegeschiedenis:

 • Indien de handleiding wordt herzien, neem een publicatiedatum op en een revisiegeschiedenis om ervoor te zorgen dat gebruikers beschikken over de meest actuele informatie.

Talen:

 • Zorg ervoor dat de handleiding wordt geleverd in de officiële taal die is bepaald door de lidstaat waarin het product wordt geplaatst.

Conclusie

De specifieke inhoud en opmaak van de gebruikershandleiding kunnen variëren afhankelijk van de productcategorie en de van toepassing zijnde richtlijnen of voorschriften. Het is essentieel om de relevante normen en regelgevende eisen voor uw specifieke product te raadplegen om ervoor te zorgen dat aan de eisen voor CE-markering wordt voldaan. Onze consultants, die uitgebreide ervaring hebben met CE-markering en technische documentatie, staan klaar om u te ondersteunen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om ervoor te zorgen dat u een gebruikershandleiding kunt ontwikkelen die voldoet aan alle nalevingsvereisten.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.