CE markering product

CE-markering op uw product geeft aan dat het voldoet aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot veiligheid. Als uw full-service compliance-partner kan Certification Experts u helpen om aan alle producteisen voor CE-markering te voldoen, en u van begin tot eind begeleiden door het volledige certificeringsproces. Met meer dan 25 jaar ervaring kunt u op ons vertrouwen voor toegang tot de Europese markt.

Wat is een CE-markering?

CE staat voor Conformité Européenne (Europese Conformiteit) afgeleid uit het Frans en met de CE-markering op producten of op verpakkingen verklaart u als fabrikant dat uw product voldoet aan de wettelijke product eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Het verkrijgen van de CE-markering stelt u in staat om uw product aan te bieden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De CE-markering is verplicht voor alle fabrikanten wiens producten onder de CE-harmonisatiewetgeving vallen. Dit geldt ook voor importeurs die een product onder hun eigen naam aanbieden; zij worden dan wettelijk aangemerkt als fabrikant. Voor een importeur gelden dan dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen die zijn opgelegd bij een fabrikant – Original Equipment Manufacturer (OEM). De importeur is dan ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering op hun producten.

Voordelen van CE-markering van producten

Hoewel CE-markering verplicht is, profiteert u ook van producten met CE-markering. Het doel van de markering is om de veiligheid van de eindgebruiker te waarborgen. Door de markering te verkrijgen, draagt u bij aan een veilige en transparante markt voor zowel fabrikant/importeur als consument. Het verplicht ook alle handelaren om aan dezelfde eisen te voldoen, wat zorgt voor een gelijk speelveld.

Het verkrijgen van de markering is echter een intensief proces, en daarom kunt u profiteren van producten met een CE-markering wanneer u dit laat uitvoeren door een derde partij zoals Certification Experts. Met ons als uw full-service compliancepartner geniet u van verschillende voordelen:

  • Wij kunnen CE-markering bereiken in slechts 5 stappen
  • Het uitbesteden van het proces aan onze experts geeft u versnelde toegang tot de EU-markt
  • Wij hebben meer dan 25 jaar internationale ervaring en meer dan 2000 tevreden klanten

Hoe verkrijg ik een CE-markering?

In de meeste gevallen is zelfcertificering mogelijk: u kunt het volledige proces van CE-markering zelf uitvoeren. Dit omvat het samenstellen van een technisch dossier, het uitvoeren van risicoanalyse en tests, en ervoor zorgen dat de juiste informatie en waarschuwingen worden verstrekt, inclusief de CE-markering en de Verklaring van Overeenstemming (DoC). Het specifieke proces is gebaseerd op de productgroep waartoe uw product behoort. Voor producten met een hoog risico moet u een conformiteitsprocedure uitvoeren met een geaccrediteerde derde partij. Voor zowel reguliere producten als producten met een hoog risico kan Certification Experts het certificeringsproces voor u begeleiden.

Als u meer wilt weten over de verschillende rollen binnen het CE-certificeringsproces van alle betrokken marktpartijen, klik dan hier voor een schematisch overzicht.

CE-markering van producten door Certification Experts

In slechts 5 stappen kan Certification Experts u helpen om CE-markering voor uw producten te bereiken.

  1. Identificeren van de EU-vereisten voor uw product
  2. Samenstellen van een risicoanalyse ( met Safexpert)
  3. Evaluatie/testen van het product om te controleren of het aan de vereisten voldoet
  4. Samenstellen, beoordelen en begeleiding bij de Technische Documentatie
  5. Informatie voor het aanbrengen van het CE-keurmerk en het opstellen van een sjabloon voor de Verklaring van Overeenstemming

Vanwege de toepassing van de bovengenoemde stappen zullen wij het gehele proces van begin tot eind verzorgen, zodat u uw product snel en efficiënt op de markt kunt brengen binnen de EU/EEA.

Daarnaast heeft u mogelijk een Authorised Representative (AR) nodig als u buiten Europa gevestigd bent en uw product op de Europese markt wilt brengen. Deze partij zal dan optreden als tussenpersoon tussen u en bevoegde nationale autoriteiten. AR Experts (onderdeel van Certification Experts) kan optreden als uw gemachtigd vertegenwoordiger.

Voel u vrij om contact met ons op te nemen als u onze dienst voor CE-markering van producten of een Auhorised Representative nodig heeft.

Kennisbank

Aanverwante artikelen

Full-service product compliance

Laat het aan ons over.