Certification Experts

Wat moet er allemaal op de verpakking staan wanneer het product gecertificeerd is?

Voor een aantal specifieke producten worden aanvullende eisen gesteld aan de verpakking in de geldende richtlijn(en) en/of (geharmoniseerde) normen. De algemene eisen die aan de verpakking worden gesteld zijn de volgende:
 • Vermelding van de naam en adres van de fabrikant;
 • Vermelding van de naam en adres van de Europees Geautoriseerd Vertegenwoordiger;
 • Productnaam;
 • CE-markering;
 • Het land waar het product geproduceerd is;
 • Gebruikersinstructies (of de vermelding dat deze in de verpakking aanwezig zijn);
 • Veiligheidsinstructies (of de vermelding dat deze in de verpakking aanwezig zijn);
 • Waarschuwingslogo dat het product niet geschikt is voor kinderen onder de 3 jaar (speelgoed);
 • Leeftijdindicatie waarvoor het product bedoeld is;
 • De taal gebruikt op de verpakking moet zijn de taal van het land waar het product in gebruik zal worden gesteld;
 • Vermelding of de verpakking recyclebaar is ( zo ja, dan moet het logo worden aangebracht);
 • Artikelnummer;
 • Totale gewicht van het product.